Ivareta fangsten som om den var urørt

Vi forstår verdien av energieffektive og smarte løsninger for håndtering av fisk ombord. Med våre automatiserte løsninger får du håndtert store volum på en skånsom måte, der fisken opprettholder sin naturgitte kvalitet og driften er sikker og effektiv.

Dette leverer vi

Praktiske og effektive løsninger på utfordrende oppgaver

Cflow sine løsninger for fiskeri er tilpasset tøffe miljøer på havet. Våre fiskehåndteringssystem gjør hverdagen som operatør enklere og mer oversiktlig.

Vi tegner, konstruerer og designer produkter og kundetilpassede system. Med gjennomtenkt design og arrangement, i nært samarbeid med deg som kunde, får du praktiske og effektive løsninger på utfordrende oppgaver. Egne ansatte på design og konstruksjon gjør at vi er fleksible og parate til å gjøre endringer etter hvert som ny teknologi og nye løsninger utvikles.

Vi tilbyr også overvåkning og kontrollsystemer som bidrar til beslutningsstøtte og mer effektive operasjoner der fiskens kvalitet opprettholdes.

Our systems

Cflow leverer skreddersydde løsninger som møter de krevende behovene i fiskerisektoren, hvor operative timer og påvirkning fra eksterne faktorer er avgjørende. Våre løsninger er utformet for å tåle ekstreme forhold. Systemene kan integreres som en del av en total leveranse eller implementeres separat for å forbedre eksisterende anlegg. Felles for alle prosjekter er vårt fokus på skånsom håndtering av fisken, og et gjennomgående rent og smidig design. Konkrete systemer vi tilbyr for fiskerisektoren inkluderer bl.a.:

C-Evolution - Vår egetutviklede prosesstyringsplattform

C-Evolution, hjelper deg med å overvåke og kontrollere fiskens miljø og vekst, samt logge alle parameter for å kunne ta lærdom og bruke informasjonen i fremtidige prosesser.

Fiskepumper og vakuumsystem

Spesialiserte vakuumsystemer for skånsom og effektiv håndtering av fisk under prosessene.

Avsiling

Effektive avsilingsløsninger for å sikre kvaliteten på fisken og optimalisere produksjonsprosesser. Inkluderer bl.a.: – Avsilingskasse – Lossekasse – Avsiling med sortering – Distribueringsbinge

Fishboost system

Cflows egen løsning som sikrer redusert og balansert trykk under lasting av fisk ved å injisere riktig mengde vann i lasteprosessen.

RSW og ballast

Systemer for RSW (Refrigerated Sea Water) og ballastkontroll for å opprettholde riktig temperatur og stabilitet under fiskefangst og transport.

Mengde- og flowmåling

Nøyaktige målesystemer for å overvåke mengde og gjennomstrømning av fisk.

Ozon og oksygenering

Avanserte systemer for ozonbehandling og oksygenering for å sikreoptimal vannkvalitet og fiskehelse.

Reverse Osmosis

Teknologi for å avsalte sjøvann for effektiv produksjon av ferskvann. Inkludert prefiltrering.

Automatisert tankvaskesystem

Automatiserte systemer for rengjøring og desinfeksjon.

Levendefisk håndtering

Skånsomme løsninger for håndtering av levende fisk, fra fangst til produksjon.

Produksjonslinje

Effektive produksjonslinjer som optimaliserer prosessene fra fangst til ferdig produkt.

Slanger og koblinger

Høykvalitets slanger og koblinger for pålitelig tilkobling og transport av vann eller andre nødvendige substanser. Cflows egen hydrauliske hurtigkobling sikrer enklere tilkobling. Hurtigkoblingen reduserer motstanden i pumperabeidet, som igjen gir bedre kvalitet på fisken.

Lys- og kamerasystem

Integrerte systemer for optimal belysning og visuell overvåking om bord.

I Cflow forstår vi viktigheten av robuste og pålitelige løsninger i fiskerisektoren som sørger for effektiv drift. Med fokus på skreddersydde tilnærminger hjelper vi deg med å oppnå optimal ytelse i operasjonene.

Med våre automatiserte løsninger får du håndtert store volum på en skånsom måte, der fisken opprettholder sin kvalitet og driften er sikker og effektiv.

Arbeidsmetodikk

I alle prosjekter skal Cflow kunne opptre som en systemleverandør som sikrer at totalleveransen gir effektive prosesser og god kontroll på fiskens kvalitet. Vi bruker datadrevet innsikt om hvordan fisken har det i alle faser, for å utvikle løsninger som gir best mulig fiskevelferd og minst mulig forringelse av kvalitet, og vi jobber veldig tett på kunden for å sikre at løsningene er energieffektive og minst mulig arbeidskrevende. Våre biologer er aktivt med i alle faser av et prosjekt og sikrer at løsningene har høy grad av biosikkerhet.

Ta kontakt

Stig Reite

Sales Manager

+47 970 21 032

stig.reite@cflow.com

Svenn-Bjarte Elvebakken

Sales Manager LCS

+47 959 91 443

svenn-bjarte.elvebakken@cflow.com