Forutsigbare prosesser med C-Evolution

Vårt kontrollsystem, C-evolution, gir fullstendig oversikt over operasjonene dine ved å utnytte sensorkartlegging og overvåking av hele produksjonslinjen.

Vårt kontrollsystem, C-evolution, gir fullstendig oversikt over operasjonene dine.

C-Evolution

Beslutningsstøtte, risikoreduksjon og kvalitetskontroll

Systemet samler inn omfattende data og leverer beslutningsstøtte på et brukervennlig grensesnitt.

Dette gir ikke bare risikoreduksjon, men også kvalitetskontroll i tråd med naturens premisser. Slik forenes teknologi og natur på sitt beste. For hvorfor endre noe som allerede fungerer?

En integrert plattform for å utvikle dyp forståelse innen fiskeoppdrett.

C-Evolution er bygget på erfaringer høstet gjennom årelang utvikling innen akvakulturnæringen. Vi står nå ved et veiskille, der vi gjennom datafangst, overvåkning og automatiserte handlinger er i stand til å gjenskape fiskens naturlige habitat i et landbasert akvakulturanlegg.

Ved å analysere operasjonelle data gir C-Evolution oss verdifulle innsikter, som danner grunnlaget for datadrevet beslutningstaking. Dette gjør det mulig for oss å forstå hva som bidrar til gode økosystemer, der fiskehelse, kvalitet og effektive operasjoner står sentralt.

Forfatter

Gunnar Hoff

CMO

Gunnar er en av grunderene av Cflow, og har mer enn 30 års erfaring i bransjen.

+47 979 84 006
gunnar.hoff@cflow.com