Våre operasjoner i Chile

Ved vårt avdelingskontor i Chile håndteres kundeoperasjoner i Chile og Peru med støtte fra det norske hovedkontoret. Vi ivaretar servicefunksjoner tett på kunden og vår salgsavdeling bistår deg med planlegging av nye prosjekter

Våre operasjoner i Chile

Nærhet til markedet

Cflow har hatt pågående aktiviteter i Chile siden 2002 og permanent tilstedeværelse siden 2004.

Fra vårt avdelingskontor i Chile yter vi bistand både mot fiskeri, brønnbåt og annen akvakultur. Våre teknologiløsninger har utspring i norsk innovasjon og vårt fokus på god fiskehelse og biologi, samtidig som vi er tilpasset det chilenske regelverket og miljøkravene som stilles.

Nærheten til markedet gir deg en samarbeidspartner som er tett på utviklingen og oppdatert på gjeldende krav og behov i dette geografiske nedslagsfeltet.

Høy fiskevelferd

Vi sørger for skånsom håndtering av fisken, forutsigbare prosesser og komplett biosikkerhet.

fisken ikke skal miste et eneste skjell.

Ta kontakt

Tommy Møller

Manager – Chile

+56 9 8444 7839

tommy.moller@cflow.com

Aktuelle saker