Teknologi utviklet på naturens premisser

Landbasert akvakultur vil være en viktig del av havbruksnæringen i fremtiden. Med vår kompetanse på utvikling av gode økosystemer for marine arter, kan vi sammen sørge for at fisken du produserer har gode vekstvilkår, at anlegget er driftssikkert, og at du har kontroll over prosessene.

Dette får du hos oss

Helhetlige løsninger basert på innsikt og tverrfaglig ekspertise

Cflow bringer en betydelig erfaringsbase til landbasert akvakultur, da vi har utviklet komplette økosystemer for marine arter gjennom en årrekke. Vi ser utover individuelle systemer og dykker inn i fiskens biologi og naturlige miljø for å utforme helhetlige løsninger. Våre løsninger er basert på datadrevet innsikt, som sikrer presis forståelse av komplekse systemer. I et samspill mellom ulike fagområder, bygger vi komplette økosystemer som tar hensyn til både fiskens trivsel og bærekraftige driftsaspekter. Sammen vil vi skape fremtidsrettede og helhetlige løsninger for landbaserte oppdrettsanlegg, basert på dyp innsikt og ekspertise.

Our systems

Cflow bringer en betydelig erfaringsbase til landbasert akvakultur, da vi har utviklet komplette økosystemer for marine arter gjennom en årrekke. Vi ser utover individuelle systemer og dykker inn i fiskens biologi og naturlige miljø for å utforme helhetlige løsninger. Våre løsninger er basert på datadrevet innsikt, som sikrer presis forståelse av komplekse systemer. I et samspill mellom ulike fagområder, bygger vi komplette økosystemer som tar hensyn til både fiskens trivsel og bærekraftige driftsaspekter. Sammen vil vi skape fremtidsrettede og helhetlige løsninger for landbaserte oppdrettsanlegg, basert på dyp innsikt og ekspertise.

Engineering og prosjektgjennomføring

Dra nytte av vår omfattende erfaring og kunnskap innen fisketekniske løsninger. Vi hjelper deg med planlegging, pre-prosjektering og gjennomføring av dine prosjekter innen havbruk.

C-Evolution – Vår egetutviklede prosesstyringsplattform

C-Evolution, hjelper deg med å overvåke og kontrollere fiskens miljø og vekst, samt logge alle parameter for å kunne ta lærdom og bruke informasjonen i fremtidige prosesser.

Biologisk kompetanse

Våre biologer er aktivt involvert i alle faser av et prosjekt for å sikre at løsningene oppfyller kravene.

Skånsom fiskhåndtering og fiskelogistikk

Løsninger for skånsom og effektiv håndtering av levende fisk.

Biosikkerhet, rengjøring og desinfeksjon

Avanserte systemer for rengjøring og desinfeksjon, for å opprettholde optimale oppdrettsforhold.

Komplette vannbehandlingssystemer

Med velutviklede sensorer for presis overvåking og styring av vannmiljøet, som omfatter: ‍ ‍ · Oksygenering · Ozonbehandling · Mekanisk filter · Ferskvannsinntak · Overløp til resipient ‍ ‍ Systemet kan tilpasses ulike oppsett, inkludert RAS, gjennomstrømning eller en hybrid løsning.

Sortering, veiing og telling

Det nyeste innen teknologi for effektiv sortering, veiing og telling.

Fôringssystem

Automatisert fiskefôringssystem for optimal vekst og helse.

Lys- og kamerasystem

Integrerte systemer for optimal belysning og visuell overvåking i oppdrettsanlegg.

Rent tankdesign

Rent tankdesign prioriterer hygieniske strukturer for å minimere risiko for smitte, samt gjøre det enklere å rengjøre.

Temperaturkontroll

Nøyaktig temperaturregulering for å opprettholde ideelle forhold

Bi-produkt- og slamhåndtering

Effektiv håndtering av biprodukter og rester som genereres i prosesser, sikrer riktig avhending eller gjenbruk samtidig som miljø- og reguleringsstandarder overholdes.

Prosesseringssystemer

Omfattende prosesseringssystem som bevarer høy fiskekvalitet, inkludert pumping av levende fisk, effektiv og human avlivining og kjøling.

I Cflow har vi forpliktet oss til å levere pålitelige løsninger som styrker oppdrettsnæringen. Med skånsomhet, effektivitet og skreddersydde tilnærminger hjelper vi deg å løse utfordringene i oppdrettsoperasjoner.

Høy fiskevelferd

Vi sørger for skånsom bevaring av fisken, forutsigbare prosesser og komplett biosikkerhet.

fisken ikke skal miste et eneste skjell.

Arbeidsmetodikk

I alle prosjekter skal Cflow kunne opptre som en systemleverandør som sikrer at totalleveransen gir effektive prosesser og god kontroll på fiskens kvalitet. Vi bruker datadrevet innsikt om hvordan fisken har det i alle faser, for å utvikle løsninger som gir best mulig fiskevelferd og minst mulig forringelse av kvalitet, og vi jobber veldig tett på kunden for å sikre at løsningene er energieffektive og minst mulig arbeidskrevende. Våre biologer er aktivt med i alle faser av et prosjekt og sikrer at løsningene har høy grad av biosikkerhet.

Ta kontakt

Gunnar Hoff

CMO

Gunnar er en av grunderene av Cflow, og har mer enn 30 års erfaring i bransjen.

+47 979 84 006

gunnar.hoff@cflow.com

Thomas Håberg

Sales Manager

+47 918 19 954

thomas.haberg@cflow.com

Skånsom håndtering

I et samspill mellom ulike fagområder bygger vi komplette økosystem der vår visjon er at fisken ikke skal miste et eneste skjell.