Cflow og Andfjord Salmon inngår strategisk partnerskap

Cflow har inngått et strategisk partnerskap med Andfjord Salmon for videreutviklingen av det banebrytende landbaserte oppdrettsanlegget på Kvalnes, Andøya.

Videreutvikling av det banebrytende landbaserte oppdrettsanlegget på Kvalnes, Andøya.

Landbasert akvakultur

Kombinerer ekspertise innen landbasert oppdrett og teknologi

Andfjord Salmon er kjent for sitt innovative landbaserte oppdrettsprosjekt på Kvalnes, som kombinerer bærekraftig oppdrett med de unike fordelene ved landbasert produksjon. Selskapets første produksjonssyklus, som er pågående, kan vise til utmerkede biologiske forhold, god fiskevelferd og -helse, sterk vekst, og bransjeledende overlevelsesrate for laksen.

I pilotfasen er det planlagt slakting av rundt 700 tonn laks i overgangen mellom juni og juli. I neste byggetrinn er målet å produsere omtrent 19 000 tonn laks per år, og med utvidelse til to nye lokaliteter på Andøya, er målet å oppnå et totalt produksjonsvolum på 90 000 tonn per år.

Strategisk partnerskap for kontrollerte og forutsigbare produksjonsprosesser

"Gjennom dette partnerskapet kombinerer vi vår ekspertise og erfaring innen landbasert oppdrett med Cflows teknologi for å muliggjøre sikre og bærekraftige produksjonsprosesser for levende fisk," sier Martin Rasmussen fra Andfjord Salmon. "Teknologi spiller en avgjørende rolle i utviklingen av moderne oppdrett. Evnen til å kontrollere faktorer som påvirker fiskevelferd og miljøet fører til optimaliserte driftsprosesser, energibesparing og forutsigbar produksjon."

Gunnar Hoff, CMO i Cflow, utdyper: "Dette partnerskapet gir Cflow en mulighet til å bruke vår kompetanse og løsningsportefølje for å bidra til viktige fremskritt innen landbasert oppdrett. Landbasert oppdrett gir fordeler ved å muliggjøre full kontroll og overvåkning av alle faktorer som påvirker fiskevelferd, biosikkerhet og biprodukthåndtering. Ved å samle inn historiske data, utføre grundige analyser og dra nytte av tverrfaglig kompetanse, kan vi sikre en trygg prosjektgjennomføring og forutsigbare produksjonsprosesser."

Felles innsats for en ansvarlig, effektiv og miljøvennlig oppdrettsnæring

Cflow og Andfjord Salmon er to ledende selskaper som setter standarden for fremtidens oppdrettsnæring. Deres felles innsats for kontroll, bærekraft og biologisk sikkerhet vil bidra til å forme en ansvarlig, effektiv og miljøvennlig oppdrettsindustri. Gjennom kombinasjonen av teknologi, erfaring og ekspertise legger dette samarbeidet grunnlaget for sikker og bærekraftig produksjon av levende fisk.

 

Om Andfjord Salmon:

På Kvalnes, Andøya i Vesterålen, har Andfjord Salmon utviklet et innovativt og bærekraftig konsept for oppdrett av atlanterhavslaks, basert på gjennomstrømningsteknologi. Selskapets ambisjon er å bygge verdens mest bærekraftige oppdrettsanlegg av sitt slag. Andfjord Salmon er notert på Euronext Growth Oslo med tickeren ANDF.

Forfatter

Gunnar Hoff

CMO

Gunnar er en av grunderene av Cflow, og har mer enn 30 års erfaring i bransjen.

+47 979 84 006
gunnar.hoff@cflow.com