A complete ecosystem built around the fish

Today's well boat technology is built around the fish and should ensure optimal conditions and the most gentle conservation possible. This avoids the loss of biomass and ensures good fish health and quality during movement. As a system integrator, we connect different parts of a facility and ensure gentle and efficient handling of fish — from cage to end station.

Dette får du hos oss

Vi bygger komplette økosystemer

Cflow har kompetanse langs hele verdikjeden for bevaring og kultivering av fisk. Vi ser på oss selv som en systemintegrator som binder sammen teknologi og løsninger for å skape et velfungerende økosystem rundt det enkelte fiskeindivid. Gjennom våre egne tverrfaglige team, og i tett samspill med kunde og samarbeidspartnere, skal vi være en rådgiver som følger deg gjennom hele prosjektet.

Siden starten i 2002 har vi jobbet målrettet for å forbedre fiskevelferd og fiskens miljø. De siste ti årene har vi samlet data på alle prosesser som innbefatter bevaring av levende fisk ombord. Dette er informasjon som vi bruker for å gi bedre beregningsgrunnlag og videre utvikling av løsninger som optimaliserer operasjonene i havbruksnæringen.

Vi trenger god kontroll på fisken og fiskens miljø gjennom hele prosessen for å fange opp faktorer som kan påføre stress og dermed forringelse av kvalitet og fiskevelferd. I et samspill mellom ulike fagområder bygger vi et komplett økosystem som skal sikre at fisken trives, at vi får effektive og forutsigbare prosesser, og samtidig høy grad av biosikkerhet.

Kontroll gjennom hele prosessen

Våre system fanger opp faktorer som kan påføre stress og dermed forringelse av kvalitet og fiskevelferd.

fisken ikke skal miste et eneste skjell.

Our systems

Cflow tilbyr løsninger, nøye tilpasset for å møte krav fra våre kunder og myndighetene. Skånsomhet og effektive prosesser går likevel igjen som et fundament for alle våre leveranser. Våre løsninger kan integreres som en del av entotalleveranse eller implementeres separat for å forbedre eksisterende anlegg.Vi tar hensyn til individuelle forhold og behov for å levere fremtidsrettedeløsninger som optimaliserer oppdrettsoperasjoner. Systemene vi tilbyr inkluderer bl.a.:

Engineering og prosjektgjennomføring

Dra nytte av vår omfattende erfaring og kunnskap innen fisketekniske løsninger. Vi hjelper deg med planlegging, pre-prosjektering og gjennomføring av dine prosjekter innen havbruk.

C-Evolution – Vår egen prosesstyringsplattform

C-Evolution, hjelper deg med å overvåke og kontrollere fiskens miljø og vekst, samt logge alle parameter for å kunne ta lærdom og bruke informasjonen i fremtidige prosesser.

Biologiekspertise

Våre biologer er aktivt med i alle faser av et prosjekt for å sikre at løsningene tilfredsstiller kravene.

Fiskehåndtering og -behandling

Løsninger for skånsom og effektiv håndtering av levende fisk.

Biosikkerhet, vask og desinfeksjon

Avanserte systemer for vasking og desinfeksjon, for å opprettholde optimale oppdrettsforhold.

Vannbehandling og sensorikk

Velutviklet sensorikk for presis overvåkning og styring av vannmiljø: ‍ · Oksygenering · Ozonbehandling · Mekanisk filter · Ferskvannsinntak · Overløp til resipient ‍ ‍ ‍ Systemet kan tilpasses ulike oppsett, inkludert RAS, gjennomstrømning eller en hybridløsning.

Sortering, veiing og telling

Det nyeste innen teknologi for effektiv sortering, veiing og telling.

Lys- og kamerasystem

Integrerte systemer for optimal belysning og visuell overvåking i oppdrettsanlegg.

Sensorsystem

Kontinuerlig overvåking av ulike miljøparametere for å sikre optimal vannkvalitet.

I Cflow har vi forpliktet oss til å levere pålitelige løsninger som styrker oppdrettsnæringen. Med skånsomhet, effektivitet og skreddersydde tilnærminger hjelper vi deg å løse utfordringene i oppdrettsoperasjoner.

Skånsom håndtering

Vår brønnbåtteknologi er bygget rundt fisken, for å skape optimale vilkår, og sørge for mest mulig skånsom håndtering.

Arbeidsmetodikk

I alle prosjekter skal Cflow kunne opptre som en systemleverandør som sikrer at totalleveransen gir effektive prosesser og god kontroll på fiskens kvalitet. Vi bruker datadrevet innsikt om hvordan fisken har det i alle faser, for å utvikle løsninger som gir best mulig fiskevelferd og minst mulig forringelse av kvalitet, og vi jobber veldig tett på kunden for å sikre at løsningene er energieffektive og minst mulig arbeidskrevende. Våre biologer er aktivt med i alle faser av et prosjekt og sikrer at løsningene har høy grad av biosikkerhet.

Ta kontakt

Gunn-Marit Nerem

VP Sales

+47 942 78 189

gunn.nerem@cflow.com

Gunnar Hoff

CMO

Gunnar er en av grunderene av Cflow, og har mer enn 30 års erfaring i bransjen.

+47 979 84 006

gunnar.hoff@cflow.com

Cases