Technology on

Nature’s Terms

Sjømat frembrakt på en varsom måte handler om å skape varig verdi for våre fremtidige generasjoner. I over 20 år har vi i nært samspill med næringen utviklet komplette system for fiskeri- og havbruksnæringen. For oss ligger nøkkelen i å utvikle løsninger basert på biologiens grunnleggende prinsipper – for å kunne sikre god fiskehelse og kvalitet, samt ivareta trygge og effektive operasjoner.

Kontakt oss

24/7
Vår supporttelefon er åpen hele døgnet, og du kan alltid kontakte oss for spørsmål.

Høy fiskevelferd

Vi sørger for skånsom håndtering av fisken, forutsigbare prosesser og komplett biosikkerhet.

fisken skal ikke miste et eneste skjell.

Vi utvikler, designer og produserer komplette kultiverings- og bevaringsystemer for fiskeri- og havbruksnæringen.

Bli med på å utvikle varige verdier for fremtidige generasjoner.

Vi søker jevnlig etter nye medarbeidere som vil bidra til å utvikle næringen videre.

Aktuelle saker