Sjømat som varig verdi for fremtidige generasjoner.

Nøkkelen til en av planetens store ressursutfordringer ligger i forsvarlig matproduksjon. Sjømat vil spille en viktig rolle — men som næring har vi fortsatt noen utfordringer som må løses.

Visjon

Teknologi på naturens premisser

I Cflow utvikler, designer og produserer vi komplette løsninger for optimal fiskevelferd og kvalitet til fiskeri og havbruk. For oss er det viktig at vi utvikler teknologien på biologiens premisser.

Vi trenger god kontroll på fisken gjennom hele prosessen for å fange opp faktorer som kan påføre stress og dermed forringelse av kvalitet og fiskevelferd. I et samspill mellom ulike fagområder bygger vi komplette økosystem der vår visjon er at fisken ikke skal miste et eneste skjell.

De siste ti årene har vi samlet data på alle prosesser som innbefatter håndtering av levende fisk ombord. Dette er informasjon som vi fremover skal bruke til økt beslutningsstøtte for en mest mulig skånsom håndtering av fisken, med forutsigbare prosesser, komplett biosikkerhet og høy fiskevelferd.

Cflow har kompetanse langs hele verdikjeden for bevaring og kultivering av fisk. Vi ser på oss selv som en systemintegrator som binder sammen teknologi og løsninger for å skape et velfungerende økosystem rundt det enkelte fiskeindivid. Gjennom våre egne tverrfaglige team, og i tett samspill med kunde og samarbeidspartnere, skal vi være en rådgiver som følger deg gjennom hele prosjektet.

Innovasjon innen fiskeri- og havbruksnæringen

Våre biologer og ingeniører jobber sammen med våre kunder for å skape innovasjon innen fiskeri- og havbruksnæringen. Gjennom et kundenært samspill skal Cflow ligge i forkant av utviklingen. Lykkes vi i vårt arbeid kan vi sammen løse en av verdens ressursutfordringer, nemlig å få fram sjømat med høy kvalitet i stort volum - på biologiens premisser.

Våre biologer og ingeniører jobber sammen med våre kunder for å skape innovasjon innen fiskeri- og havbruksnæringen.

Våre operasjoner i Chile

Vårt team i Chile ivaretar dine operasjoner på det amerikanske kontinentet.