Åpenhetsloven

Cflow er opptatt av å etterleve lover og regler som gjelder for virksomheten vår. En av de viktigste lovene som bedrifter må forholde seg til fra 1.juli.2022 , er Åpenhetsloven. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder.

Hvordan etterlever Cflow åpenhetsloven?

Som en del av vår rolle som leverandør av komplette håndteringssystemer for fiskeri- og akvakulturindustrien, har Cflow ansvaret for å sikre at bedriftene som bruker våre tjenester, etterlever åpenhetsloven. Dette innebærer blant annet å sørge for at dokumenter som omfattes av loven, blir lagret og håndtert på en forsvarlig måte, og at innsynsbegjæringer blir håndtert i tråd med gjeldende regler og frister. Cflow jobber tett med kunder og leverandører for å sikre at de har riktig kunnskap og verktøy for å etterleve åpenhetsloven. Dette bidrar til å sikre at bedriftene kan drive sin virksomhet på en trygg og ansvarlig måte, samtidig som de oppfyller sine forpliktelser overfor samfunnet.

Les mer om hvilke krav Cflow stiller, internt og eksternt, i Cflow Supplier Code of Conduct, samt om våre prosedyrer for å etterleve Åpenhetsloven.

Om du har spørsmål, eller ønsker å melde fra om noe relatert til Åpenhetsloven, kan du sende en mail til transparencyact@cflow.com.