Skånsom håndtering av fisk ombord i Sunny Lady

Et av Norges største og mest moderne fiskefartøy er overlevert til Teige Gruppen. Sunny Lady er designet av Salt Ship Design og bygget av Cemre Shipyard i Tyrkia. I tillegg til å være et fiskefartøy er fartøyet også tilpasset oppdrag innen forskning og offshore.

Kontrollsystem fra Cflow skal bidra til effektive operasjoner om bord i hypermoderne ringnot-tråder

Fiskeri

Et komplett økosystem for håndtering av fisk om bord

For å gjøre hverdagen som operatør enklere, mer arbeidseffektiv og oversiktlig, er Cflow sitt fiskehåndteringssystem nøye tilpasset. Cflows eget kontrollsystem overvåker fiskehåndteringen og oppbevaring av fisk om bord.

Fordelene med systemet er mange:

  • Systemet kan oppgraderes uten å måtte tas ut av drift, med en rekke fjernhjelp og online-oppdateringer
  • Alle oppdateringer synkroniseres på alle klienter samtidig
  • Systemet håndterer store datamengder og logger viktige parametere som temperaturer, nivå, strømningstrykk mv.
  • Mulighet for tilpasning i moduler
  • Integrasjon mot andre systemer, som båtens alarmsystem, RSW- og ozonanlegg

I tillegg har vi utstyrt båten med et fullskala tankvaskeanlegg med såpelegging og individuell sonekontroll.

Fokus på å opprettholde kvaliteten

Prosjektleder i Cflow, Rune Kristiansen er godt fornøyd med prosjektet: — Det har vært et godt samarbeid med rederi og verft hele veien. Dette har bidratt til at vi har fått plass til et helhetlig system som sikrer effektive operasjoner og at fisken holder best mulig kvalitet gjennom skånsom håndtering og overvåking.

Blant annet har Cflow levert tilpasset avsilingskasse ved lasting av fisk, kompressorsystem for lossing med vakuum og trykk, RSW-anlegg med kontrollsystem, ozonsystem, pumpesystem for vannsirkulasjon, lys og vasketyser til fisketanker, samt tilpasset kontrollsystem med skjermstyring.

Mer enn en fiskebåt

Det nye fartøyet er designet med tanke på helårsdrift, og skal i løpet av sesongen for fiske kunne stå i tjeneste innen forskning og enkelte oppdrag offshore. I tillegg har båten sertifisert som lastebåt og er forsterket mot is.

Sunny Lady er utviklet med fokus på miljøet og er blant annet utstyrt med kombinert diesel-, LNG- og batteridrift. Drivstoffvalget skal bidra til å redusere NOX-utslippet tilsvarende 50.000 personbiler.

Forfatter

Gunnar Hoff

CMO

Gunnar er en av grunderene av Cflow, og har mer enn 30 års erfaring i bransjen.

+47 979 84 006
gunnar.hoff@cflow.com