Fiskeri

Fiskehåndteringssystemer for tøffe miljøer - tilpasset ditt fartøy 

Strand-Rederi_makrell12-Foto-Staale-Wattø_570x345

 

fiskeri

Systemer og produkter

Cflow sine løsninger for fiskeri er tilpasset tøffe miljøer på havet. Våre fiskehåndteringssystem gjør hverdagen som operatør enklere og mer oversiktlig, og mer økonomisk.

Engineering tegner, konstruerer og designer produkter og kundetilpassede system. Med gjennomtenkt design og arrangement, i nært samarbeid med deg som kunde, får du praktiske og effektive løsninger på utfordrende oppgaver. Egne ansatte på design og konstruksjon gjør at vi er fleksible og parate til å gjøre endringer etter hvert som ny teknologi og nye løsninger utvikles.

Automasjonsavdelingen utvikler systemer for styring og overvåking, i nært samarbeid med  deg som kunde.

Kontakt          Hvordan komme i gang

Systemer til fiskefartøy:

 Fiskepumper

 Avsilingskasser

 Produksjonslinjer

 

 

 Dekksarrangement

 Levendefisk håndtering

 RSW styring

 

 Ballastkontroll

 Ozonsystemer

 Slanger og koblinger

 

 

 Kontrollsystem m/logg
     (Cflow Synergy log)

 Mengdemåling og
     flowmåling

Systemer til mottak og prosessanlegg:

 Rørtransport

 Sorteringssystemer

 Lagringssystemer

 Avfallstransport
     og avfallslagring

 Pakkelinjer

 Bulktanker

 Buffertanker

 Distribusjon

 

Vil du vite mer?

Last ned presentasjon:

 

Free guide: Systemer for håndtering av pelagisk fisk

 

HVA KAN CFLOW GJØRE FOR DEG?

Beskriv utfordringen du står med, eller en mulighet du ønsker realisert. Så finner vi i fellesskap den beste løsningen for ditt og sluttbrukers behov. Vi kan levere enkle standardløsninger eller avanserte, skreddersydde håndteringssystemer. 

Ta kontakt  

 

STEG 1- KARTLEGGE BEHOV – DESIGNE LØSNING


Å designe en løsning for fiskehåndtering starter når du som kunde eller sluttbruker har en uløst utfordring eller behov for utstyr.

Sammen finner vi ut av hvordan Cflow best kan løse behovet eller problemstillingen du står overfor.

 

Les mer

Design fiskehåndtering
 
 

STEG 2 – BYGGE LØSNING – GJENNOMFØRE PROSJEKT

 

Neste steg er at vi starter prosjektet for å bygge løsningen, basert på avtalt design. Som kunde vil du få et dedikert prosjektteam.

Prosjektleder hos Cflow har ansvar for å involvere deg på de riktige stegene i prosessen, at tidsplaner blir fulgt og at resultatet blir slik vi har avtalt.

 

Les mer

Byggefasen -prosjekt
 
 

STEG 3 – LEVERT GODKJENT LØSNING - DRIFTSFASEN

 

Når leveransen er godkjent av deg som kunde vil Cflow sin avdeling for Life Cycle Services (LCS) følge deg videre i driftsfasen, gjennom hele systemets levetid.

Aktuelle tjenester er skreddersydde serviceavtaler, 24/7 service, remote og on-site support, lager og logistikk, opplæring, vedlikehold og garantihåndtering. 

 

Les mer

Driftsfasen
 

Leveranser

 

Siden starten i 2002 har Cflow levert løsninger for rundt 60 brønnbåtprosjekt og 600 fiskebåtprosjekt.

 

Se noen av våre prosjekter her

Ytterstad_DSC3170_ME

 

Snakk med oss

 

Stig Reite

Sales Manager

 

+47 970 21 032
stig.reite@cflow.com

Cflow_Stig-Reite_349x400px_sh_opt
 

Svenn-Bjarte Elvebakken

Sales Manager LCS

 

+47 959 91 443
svenn-bjarte.elvebakken(a)cflow.com

Cflow_Svenn-Bjarte-Elvebakken_sh_349x400px