Landbasert akvakultur

Teknologi for håndtering av levende fisk til havbruksindustrien

Cflow-web_Landbased-aquaculture_1200x800px_opt

Cflow-web_Landbased-aquaculture-2_1200x800px_opt

 

Landbasert akvakultur

Systemer og Produkter


I Cflow utvikler vi våre system ut ifra fiskens perspektiv. Ved å forstå fiskens behov og hva som påvirker den, kan vi lage løsninger som gjør det trygt for fisken å ferdes og oppholde seg. På denne måten vet vi også hva som opprettholder kvaliteten på maten vi spiser.

Cflow har 20 års erfaring med håndtering av levendefisk. Vi har jobbet med brønnbåt siden behovet for de første fartøyene dukket opp, og vi har vært med på å utvikle havbruksnæringen til det den er i dag. Vår erfaring har lært oss hvilket miljø fisken trives i, hvordan håndteringen og flyttingen påvirker fisken og hva den trenger for å restituere etter flytting. Vi jobber kontinuerlig med å optimalisere disse forholdene.

Landbasert akvakultur vil være en viktig del av havbruksnæringen i fremtiden. Med vår kompetanse på håndtering av fisk, kan vi sammen sørge for at fisken du produserer har gode vekstvilkår, at anlegget er driftssikkert, og at du har kontroll over prosessene.

Vi legger alltid vekt på fiskevelferd og at kvaliteten på sluttproduktet skal ivaretas.

Vår målsetning er å bruke vår lange erfaring med håndtering av levendefisk til å gi kundene våre banebrytende løsninger som gir høyest mulig økonomisk avkastning, enten det er om bord, ved merden eller på land.

 

Kontakt      

Vi har løsninger for:

 

Produksjonsplanlegging

Pre-engineering

Detaljert engineering

Fiskehåndtering

Fiskelogistikk

Vannbehandling

Håndtering av biprodukt

Prosessering

Revers osmose

Sensorikk

Kjøling

Vask og desinfeksjon

Databehandling og analyse

Styring- og kontrollsystem

Lys og overvåkning

 

 

 Kom i gang med ditt prosjekt

 

HVORFOR VELGER KUNDER CFLOW?

Cflow_ikon Fiskevelferd

Skånsom
håndtering


Vår hovedoppgave er å bygge et trygt miljø for fisken, operatørene og for produksjon av mat. Våre biologer og ingeniører jobber tett for å utvikle gode løsninger som er både skånsom, hygienisk og brukervennlig.


Fiskevelferd

Cflow_ikon Økonomi

Økt
Lønnsomhet


Driftssikkerhet og økonomi er de viktigste faktorene når du skal investere i utstyr som håndterer levende fisk. Vårt løfte er å tilføre våre kunder økt lønnsomhet i form av lavere svinn, bedre kvalitet og høyere pris på sitt råstoff.

Økonomi

Cflow_ikon Kvalitet

Skreddersydd kvalitet


For å håndtere store mengder fisk i høyt tempo, kreves det løsninger som er skreddersydd for hver båt og anlegg, Systemene skal være nøyaktig designet og levere maksimal oppetid. Kvalitet på system og komponenter er avgjørende.

Kvalitet

 

HVORDAN KAN CFLOW HJELPE DEG?

Beskriv utfordringen du står med, eller en mulighet du ønsker realisert. Så finner vi i fellesskap den beste løsningen for ditt og sluttbrukers behov. Vi kan levere enkle standardløsninger eller avanserte, skreddersydde håndteringssystemer. 

 

Ta kontakt  

 

STEG 1- KARTLEGGE BEHOV – DESIGNE LØSNING


Å designe en løsning for fiskehåndtering starter når du som kunde eller sluttbruker har en uløst utfordring eller behov for utstyr.

Sammen finner vi ut av hvordan Cflow best kan løse behovet eller problemstillingen du står overfor.

 

Les mer

Design fiskehåndtering
 
 

STEG 2 – BYGGE LØSNING – GJENNOMFØRE PROSJEKT

 

Neste steg er at vi starter prosjektet for å bygge løsningen, basert på avtalt design. Som kunde vil du få et dedikert prosjektteam.

Prosjektleder hos Cflow har ansvar for å involvere deg på de riktige stegene i prosessen, at tidsplaner blir fulgt og at resultatet blir slik vi har avtalt.

 

Les mer

Byggefasen -prosjekt
 
 

STEG 3 – LEVERT GODKJENT LØSNING - DRIFTSFASEN

 

Når leveransen er godkjent av deg som kunde vil Cflow sin avdeling for Life Cycle Services (LCS) følge deg videre i driftsfasen, gjennom hele systemets levetid.

Aktuelle tjenester er skreddersydde serviceavtaler, 24/7 service, remote og on-site support, lager og logistikk, opplæring, vedlikehold og garantihåndtering. 

 

Les mer

Driftsfasen
 

Snakk med oss

 

Gunn-Marit Nerem

VP Sales

Cflow_Gunn-Marit-Nerem_sh_349x400px
 

Steinar Snipsøyr

Tender Manager
Cflow_Steinar-Snipsøyr_349x400px_opt