Akvakultur

Teknologi for håndtering av levende fisk til havbruksindustrien

Akvakultur_Cflow_web1200px

 

Akvakultur

Systemer og Produkter

Dagens oppdrettsnæring er spesielt opptatt av bærekraftig utvikling, minimering av sykdommer og økonomisk avkastning. Cflow har med sine løsninger og teknologi gjort sitt ytterste for å tilfredsstille og imøtekomme næringen på disse områdene.

Utvikling av skånsomme løsninger for pumping, prosessering, transport og kjøling av fisk har bidratt til at kundene har fått det beste ut av sine investeringer i teknologi fra Cflow.

Vi har et stort fokus på fiskevelferd og at kvaliteten på ferskvaren skal bevares. Våre egne biologer, ingeniører og teknikere jobber tett sammen med våre kunder for å finne de beste løsningene. God vannkvalitet, samt å sørge for at fisken er nedkjølt til enhver tid er svært viktig. Våre systemer sørger for at risikoen for bakterievekst blir redusert.

Kontakt        

Vi har løsninger for:

 

Brønnbåter

Landbasert oppdrett

Servicebåter

Slaktebåt

Avlusning

 

 

 Kom i gang med ditt prosjekt

 

Lær mer om vår fiskehåndteringsteknologi for fiskeoppdrett. Last ned folder:

 

Cflows løsninger for akvakultur

 

 

Lær mer om Cflows brønnbåtteknologi her

 

Brønnbåt

Cflow minibløggeri

Cflow ønsker å bidra til å redusere tap og øke ressursutnyttelsen i oppdrettsnæringen. Derfor har Cflow utviklet et minibløggeri, som er designet med fokus på hygiene, matsikkerhet og fiskevelferd.

Hva er et minibløggeri?

Cflows minibløggeri er et komplett, mobilt prosessanlegg som kan plasseres frittstående eller i en container. Ettersom minibløggeriet er mobilt, kan det også overføres mellom egnede fartøyer eller enheter. 

Vil du vite mer om Cflows minibløggeri? 

Last ned brosjyren

Compact Processing Factory_new

 

 

Cflow Synergy Log 

For å imøtekomme økt kompleksitet og krav til matvaretrygghet og fiskevelferd, har Cflow utviklet en egen logg skreddersydd for våre løsninger; Cflow Synergy log. Loggeren lagrer her data fra alle miljøsensorer, ventilposisjoner og annet utstyr ved behov.

New-Cflow-Synergy-Log_16x9

 

 

HVORDAN KAN CFLOW HJELPE DEG?

Beskriv utfordringen du står med, eller en mulighet du ønsker realisert. Så finner vi i fellesskap den beste løsningen for ditt og sluttbrukers behov. Vi kan levere enkle standardløsninger eller avanserte, skreddersydde håndteringssystemer. 

 

Ta kontakt  

 

STEG 1- KARTLEGGE BEHOV – DESIGNE LØSNING


Å designe en løsning for fiskehåndtering starter når du som kunde eller sluttbruker har en uløst utfordring eller behov for utstyr.

Sammen finner vi ut av hvordan Cflow best kan løse behovet eller problemstillingen du står overfor.

 

Les mer

Design fiskehåndtering
 
 

STEG 2 – BYGGE LØSNING – GJENNOMFØRE PROSJEKT

 

Neste steg er at vi starter prosjektet for å bygge løsningen, basert på avtalt design. Som kunde vil du få et dedikert prosjektteam.

Prosjektleder hos Cflow har ansvar for å involvere deg på de riktige stegene i prosessen, at tidsplaner blir fulgt og at resultatet blir slik vi har avtalt.

 

Les mer

Byggefasen -prosjekt
 
 

STEG 3 – LEVERT GODKJENT LØSNING - DRIFTSFASEN

 

Når leveransen er godkjent av deg som kunde vil Cflow sin avdeling for Life Cycle Services (LCS) følge deg videre i driftsfasen, gjennom hele systemets levetid.

Aktuelle tjenester er skreddersydde serviceavtaler, 24/7 service, remote og on-site support, lager og logistikk, opplæring, vedlikehold og garantihåndtering. 

 

Les mer

Driftsfasen
 
 

Løsninger

Leveranser

 

Siden starten i 2002 har Cflow levert løsninger for rundt 60 brønnbåtprosjekt og 600 fiskebåtprosjekt.

 

Se noen av våre prosjekter her

Ytterstad_DSC3170_ME

 

Snakk med en ekspert

 

Gunnar Hoff

CMO / Sales Manager Wellboat

 

+47 979 84 006
gunnar.hoff(a)cflow.com

 

Gunnar_13-03_400x533px
 

Mats Augdal Heide

Sales Engineer

Cflow_Mats-A.-Heide_sh_349x400px_2
 

Gunn-Marit Nerem

Sales Engineer

Cflow_Gunn-Marit-Nerem_sh_349x400px
 

Svenn-Bjarte Elvebakken

Sales Manager LCS

+47 959 91 443
svenn-bjarte.elvebakken(a)cflow.com

Svenn-Bjarte_square

 

Kontakt Cflow

Ønsker du mer informasjon om våre løsninger? Kontakt oss på telefon eller send inn kontaktskjema.

 

 

Icon Call rev

 +47 70 19 59 00