Havbruk

Teknologi for håndtering av levende fisk 

Akvakultur_Cflow_web1200px

 

Havbruk

Systemer og Produkter

I Cflow starter vi arbeidet fra fiskens perspektiv, for å utvikle bærekraftige system for fiskehåndtering og vannbehandling.

Fremtidens fiskehåndtering krever forutsigbare prosesser, komplett biosikkerhet og høy fiskevelferd. Våre biologer og ingeniører jobber sammen med våre kunder for å skape innovasjon innen havbruksnæringen. Vi legger alltid vekt på fiskevelferd og at kvaliteten på sluttproduktet skal ivaretas.

Vår målsetning er å bruke vår lange erfaring med håndtering av levendefisk til å gi kundene våre banebrytende løsninger som gir høyest mulig økonomisk avkastning, enten det er om bord, ved merden eller på land.

 

Kontakt        

Vi har løsninger for:

 

 Kontrollsystem og datainnsamling

 Lys- og kamerasystem

 Sensorikk

 Laste- og lossesystem

 Sortering, veiing og telling

 RSW og ballastkontroll

 Vannbehandling

 Vask og desinfeksjon

 UV og partikkelfilter

 Avlusing

 

Cflow tilbyr komplette løsninger for brønnbåt, slaktefartøy og andre servicefartøy innen havbruksnæringen. Ta kontakt, så hjelper vi deg med å sette sammen riktig løsning for ditt behov. 

 Kom i gang med ditt prosjekt

 

Lær mer om vår fiskehåndteringsteknologi for havbruksnæringen. Last ned folder:

 

Cflows løsninger for havbruksnæringen

 

 

Lær mer om Cflows brønnbåtteknologi her

 

Brønnbåt

Cflow minibløggeri

Cflow ønsker å bidra til å redusere tap og øke ressursutnyttelsen i oppdrettsnæringen. Derfor har Cflow utviklet et minibløggeri, som er designet med fokus på hygiene, matsikkerhet og fiskevelferd.

Hva er et minibløggeri?

Cflows minibløggeri er et komplett, mobilt prosessanlegg som kan plasseres frittstående eller i en container. Ettersom minibløggeriet er mobilt, kan det også overføres mellom egnede fartøyer eller enheter. 

Vil du vite mer om Cflows minibløggeri? 

Last ned brosjyren

Compact Processing Factory_new

 

 

Cflow Synergy Log 

For å imøtekomme økt kompleksitet og krav til matvaretrygghet og fiskevelferd, har Cflow utviklet en egen logg skreddersydd for våre løsninger; Cflow Synergy log. Loggeren lagrer her data fra alle miljøsensorer, ventilposisjoner og annet utstyr ved behov.

New-Cflow-Synergy-Log_16x9

 

 

HVORDAN KAN CFLOW HJELPE DEG?

Beskriv utfordringen du står med, eller en mulighet du ønsker realisert. Så finner vi i fellesskap den beste løsningen for ditt og sluttbrukers behov. Vi kan levere enkle standardløsninger eller avanserte, skreddersydde håndteringssystemer. 

 

Ta kontakt  

 

STEG 1- KARTLEGGE BEHOV – DESIGNE LØSNING


Å designe en løsning for fiskehåndtering starter når du som kunde eller sluttbruker har en uløst utfordring eller behov for utstyr.

Sammen finner vi ut av hvordan Cflow best kan løse behovet eller problemstillingen du står overfor.

 

Les mer

Design fiskehåndtering
 
 

STEG 2 – BYGGE LØSNING – GJENNOMFØRE PROSJEKT

 

Neste steg er at vi starter prosjektet for å bygge løsningen, basert på avtalt design. Som kunde vil du få et dedikert prosjektteam.

Prosjektleder hos Cflow har ansvar for å involvere deg på de riktige stegene i prosessen, at tidsplaner blir fulgt og at resultatet blir slik vi har avtalt.

 

Les mer

Byggefasen -prosjekt
 
 

STEG 3 – LEVERT GODKJENT LØSNING - DRIFTSFASEN

 

Når leveransen er godkjent av deg som kunde vil Cflow sin avdeling for Life Cycle Services (LCS) følge deg videre i driftsfasen, gjennom hele systemets levetid.

Aktuelle tjenester er skreddersydde serviceavtaler, 24/7 service, remote og on-site support, lager og logistikk, opplæring, vedlikehold og garantihåndtering. 

 

Les mer

Driftsfasen
 

Leveranser

 

Siden starten i 2002 har Cflow levert løsninger for rundt 60 brønnbåtprosjekt og 600 fiskebåtprosjekt.

 

Se noen av våre prosjekter her

Ytterstad_DSC3170_ME

 

Ta kontakt med oss

 

Gunnar Hoff

CMO

 

+47 979 84 006
gunnar.hoff(a)cflow.com

 

 

Gunnar_13-03_400x533px
 

Gunn-Marit Nerem

Sales

Cflow_Gunn-Marit-Nerem_sh_349x400px
 

Mats Augdal Heide

Sales Engineer

Cflow_Mats-A.-Heide_sh_349x400px_2
 

Svenn-Bjarte Elvebakken

Sales Manager LCS

+47 959 91 443
svenn-bjarte.elvebakken(a)cflow.com

Svenn-Bjarte_square