– Den beste løsningen er alltid den neste

Gunnar er en av gründerne i Cflow, med over 30 års erfaring fra bransjen, og tror filosofien om best mulig fiskevelferd er en viktig årsak til den gode utviklingen. Cflow har i løpet av perioden utviklet seg til et av de viktigste og mest spennende selskapene i verden når det gjelder å utvikle teknologi for håndtering av levende fisk i havbruks- og fiskerinæringen.

Jeg synes vi skal være litt stolte av det vi har fått til, sier Gunnar Hoff, markedsdirektør i Cflow

Havbruk

Løsninger med utgangspunkt i fiskevelferd og biologi

– Vi får være med på spennende prosjekter sammen med våre kunder, og utvikler oss i takt med bransjen. Vi leter alltid etter de beste løsningene med utgangspunkt i fiskevelferd og biologi. Vår posisjon i markedet tyder på at kundene synes vi gjør en god jobb, fortsetter han.

Den gode utviklingen henger også sammen med et mangfoldig arbeidsmiljø der hver og en har stor innvirkning på resultatet, tror han.

– Hos oss finner man både biologer og ingeniører, i tillegg til en rekke andre fagdisipliner, for ikke å snakke om erfaringsbasert kompetanse fra folk med fartstid i fiskeri og havbruk. Dette mangfoldet gjør oss riktig dimensjonert for å utvikle løsninger som gagner både kunden og fiskehelsen.

I Cflow har man dyrket handlekraft og resultater mer enn stivbeinte prosesser. Tankesettet og mentaliteten kretser rundt endring og forbedring. Dette mener Hoff også er viktig for å ta tak i utfordringer som bransjen har slitt med.

-Dette er en fremtidsrettet industri, men vi er helt avhengige av å starte med utgangspunkt i biologien. Vi kan ikke leve med høy dødelighet på fisken, og jeg tror samfunnet også har forstått at verdien av å produsere mat på en bærekraftig måte er helt nødvendig.

Cflows teknologi for håndtering av levende fisk er nå godkjent som en del av Norges løsninger som fremmer bærekraftig utvikling, gjennom Innovasjon Norges satsingsprogram “The Explorer”. Dette henger sammen med selskapets arbeid for å sikre god fiskevelferd, bedre ressursutnyttelse av biomassen og økt biosikkerhet.

Cflow har blant annet i over ti år logget vitale prosesser ombord i brønnbåter. Slike historiske data benyttes i utvikling av nye og forbedrede løsningene. Biologer har vært en del av virksomheten i en årrekke.

-Ved å krysse ulike kompetansegrener reduserer vi risiko i prosjektet - og for kunden. Min påstand at den beste løsningen alltid er den neste. Erfaringer vi gjør oss, og samspillet med kundene setter oss i stand til å utvikle bedre og bedre løsninger der fiskevelferd, miljøhensyn og energieffektivitet er sentralt.

Forfatter

Gunnar Hoff

CMO

Gunnar er en av grunderene av Cflow, og har mer enn 30 års erfaring i bransjen.

+47 979 84 006
gunnar.hoff@cflow.com