2 min read

Skånsom håndtering av fisk ombord i Sunny Lady

Kontrollsystem fra Cflow skal bidra til effektive operasjoner om bord i hypermoderne ringnot-tråler

Et av Norges største og mest moderne fiskefartøy er overlevert rederiet Teige Gruppen. Sunny Lady er designet av Salt Ship Design og bygget av Cemre Shipyard i Tyrkia. I tillegg til å være et fiskefartøy er fartøyet også tilpasset for oppdrag innen forskning og offshore. 

Cflow_Sunny-Lady-ved-Cflow_1200x800px_opt

 

Et komplett økosystem for håndtering av fisk om bord

For å gjøre hverdagen som operatør enklere, mer arbeidseffektiv og oversiktlig, er Cflow sitt fiskehåndteringssystem om bord nøye tilpasset.

Cflows eget kontrollsystem overvåker fiskehåndteringen og lagringen av fisk om bord.

Fordelene med systemet er mange:
  • Systemet kan oppgraderes uten å måtte tas ut av drift, med en rekke fjernhjelp og online-oppdateringer
  • Alle oppdateringer synliggjøres på alle klienter samtidig
  • Systemet håndterer store mengder data og logger viktige parametere som temperaturer, nivå, flowtrykk mv.
  • Mulighet for tilpasning i moduler
  • Integrasjon mot andre systemer, som båtens alarmsystem, RSW- og ozonanlegg

I tillegg har vi utstyrt båten med et fullskala tankvaskanlegg med såpelegging og individuell sonekontroll.

 

Fokus på å opprettholde kvaliteten

Prosjektleder i Cflow, Rune Kristiansen er godt fornøyd med prosjektet: Det har vært et godt samarbeid med rederi og verft hele veien. Dette har bidratt til at vi har fått på plass et helhetlig system som sikrer effektive operasjoner og at fisken opprettholder best mulig kvalitet gjennom skånsom håndtering og overvåkning.

Blant annet har Cflow levert tilpasset avsilingskasse ved lasting av fisk, 
kompressorsystem for lossing med vakuum og trykk, RSW anlegg med kontrollsystem, ozone system, pumpesystem for vannsirkulasjon, lys og vaskedyser til fisketanker, samt tilpasset kontrollsystem med skjermstyring.

Cflow_Sunny-Lady-ved-Cflow-kveld_1200x800px_opt


Mer enn en fiskebåt

Det nye fartøyet er designet med tanke på helårsdrift, og skal utenom sesongen for fiske kunne stå til tjeneste innen forskning og enkelte oppdrag offshore. I tillegg har båten sertifisering som lastebåt og er forsterket mot is. 

Sunny Lady er utviklet med miljø i fokus og er blant annet utstyrt med kombinert diesel-, LNG- og batteriframdrift. Drivstoffvalget skal bidra til å redusere NOx-utslippene tilsvarende 50.000 personbiler. 


Vi i Cflow er stolte over å ha fått være med på utviklingen av dette moderne og innovative fartøyet, og takker for tilliten vi har blitt vist!

 

Ta kontakt med vårt salgsteam om du ønsker flere detaljer i forbindelse med denne leveransen. 

 

Comments or questions?

Please leave them in the form below.