2 min read

Cflow og Frøy fortsetter samarbeidet med ny brønnbåtkontrakt

Cflow har inngått kontrakt med Sefine Shipyard for Frøys nye tilskudd; en 4.500 m3 brønnbåt. Kontrakten innebærer komplett system for fiskehåndtering og vannbehandling.

Cflow har tidligere levert systemløsninger til en rekke brønnbåter for rederiet, senest 7.500 kubikkeren Gåsø Høvding og det planlagte nybyggets søsterskip, som i nåværende stund er i sluttfasen på Sefine Shipyard.

Cflow_Ny-Froy-bronnbat_Illustrasjon-2022_More-Maritime_1200x800px_opt
Frøys nye brønnbåt vil være Gåsø Odins søsterskip. Illustrasjonsfoto: Møre Maritime

Automatiserte prosesser

Cflows leveranse til den nye brønnbåten inkluderer siste teknologi innen prosessautomasjon og datasanking.

Prosjektansvarlig for digitalisering i Cflow, Tom Christian Dahl, utdyper:

- Tradisjonell fiskehåndtering blir bedre, sikrere og mer effektiv ved å ta i bruk ny teknologi. Cflow har over lang tid utviklet system for datainnsamling og -analyse for å gi økt innsikt i prosessene. Dette for å sikre at operatørene har kontroll på fiskens velferd. Automatisering av elementære deler av operasjonene sørger samtidig for økt kvalitet og pålitelighet.


Langt og utviklende samarbeid

Cflow har hatt et samarbeid med Frøy gjennom en tiårs periode, og administrerende direktør i Cflow, Stig Bjørkedal beskriver samarbeidet som svært givende.

- Frøy har vært en viktig samarbeidspartner for oss i utviklingen av våre system. De besitter uvurderlig kompetanse innenfor skånsom og effektiv drift av brønnbåtoperasjoner, og flere av våre løsninger har oppstått med bakgrunn i behov som de har sett. Frøy og Cflow prioriterer begge faglig solide løsninger som er med å forbedre fiskehelse, og vi opplever at det gir et godt grunnlag for samarbeidet, sier Bjørkedal.

Frøys CEO, Tonje Foss, ser også frem mot et nytt samarbeid.

- For Frøy er det viktig at vi har skånsomme, forutsigbare og miljøvennlige operasjoner. Vi jobber derfor kontinuerlig med å optimalisere prosessene om bord i fartøyene våre. Et tett samarbeid med langvarige samarbeidspartnere, som Cflow, gir oss muligheten til å gjøre tilpasninger etter hvert som behovene oppstår, sier Foss.

- Det betyr veldig mye for oss at Frøy, også nå med ny organisasjon, viser oss tilliten ved å inngå enda en nybyggkontrakt. Vi har hatt et godt samarbeid med både Sefine Shipyard, designer Møre Maritime og Frøy. Alle forutsetninger for at dette skal bli en suksess er til stede, avslutter Bjørkedal.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Stig Bjørkedal, CEO
+47 991 55 033


Comments or questions?

Please leave them in the form below.