Om Cflow

 

Karriere i Cflow   Kontakt

 

_VP20830

 

'The future solutions for live fish'

 

Cflow utvikler, designer og produserer komplette håndteringssystemer for fiskeri- og akvakulturindustrien.

Som en av verdens ledende utstyrsleverandører av systemer for håndtering av levendefisk jobber vi i Cflow for å maksimere potensialet av de ressursene vi tar i bruk fra havet. For oss er det viktig at teknologien utvikles på biologiens premisser.

Se noen av våre prosjekter her

 

Verdiene er vårt løfte til deg som kunde

De tre C'ene legger grunnlaget for Cflow sin daglige drift og utvikling av nye produkter og løsninger.

Vi skal alltid gi våre kunder forutsigbarhet, høy standard av fiskevelferd og bidra til en bærekraftig utvikling i fiskeri- og akvakultur næringen.

 

Controlled  // Careful  // Clean 

Cflow Live-fish cycle-hjul_red - CONTROLLED

 

Våre produkter og systemer måler og kontrollerer alle nødvendige parametere slik at driften din er sikker.

Vi tar den nyeste teknologien i bruk for å hjelpe deg å levere overlegen kvalitet og beskytte verdiene dine.

Cflow Live-fish cycle-hjul_red - CAREFUL

 

Systemet vårt sikrer det høyeste nivået av fiskevelferd, og ta vare på hvert enkelt individ på en skånsom måte.

I Cflow er vi stolte av vår høye standard og vårt arbeid med å sette fiskevelferd på dagsordenen.

Cflow Live-fish cycle-hjul_red - CLEAN

 

Vi vil gjøre vårt ytterste for å bidra til et renere miljø, skape bærekraftige løsninger og bidra til å oppnå en bedre fremtid for alle.

Spisskompetanse på håndtering av levende fisk

 

Gjennom 20 års erfaring har vi opparbeidet en spisskompetanse på håndtering av levendefisk. For å kunne håndtere store mengder med fisk på en effektiv og skånsom måte må systemene være nøyaktig og godt anordnet med høy grad av stabilitet. 

Cflows eget kontrollsystem holder styr på fiskens tilstand og velferd gjennom hele prosessen. Våre automasjonsingeniører jobber kontinuerlig med videreutvikling av systemet for å sikre sporbarhet, prosessoptimalisering og komplett overvåkning av fisken.

I tillegg til håndtering av fisk har Cflow en bred kompetanse innenfor området vannkvalitet og vannbehandling.

Cflow har egne fasiliteter med vannbehandlingsystem, sjøvannsinntak og konsesjon for oppdrett av pigghuder.

Med et tverrfaglig team i utviklingsprosessene bestående av salgsteam, ingeniører, biologer og mekanikere utvikler vi de beste løsningene.

Cflow_Strand-rederi_makrell14_1100x620
Foto: Staale Wattø/Strand Rederi

Lidenskap for fiskevelferd

I jobben med å utvikle løsninger for skånsom transport- og håndtering av fisk står fiskevelferd sentralt. 

 

Fiskevelferd i Cflow

Cflow Holsneset_2020_2-1

 

Langevåg, Trondheim og Puerto Varas, Chile

 

Siden oppstarten i 2002 har Cflow tidoblet antall ansatte og bygd en tverrfaglig fagkunnskap som gjør at vi raskt kan utvikle nye og forbedrede løsninger.

I godt samarbeid med kundene våre bidrar vi til å drive næringen fremover, med mål om å utvikle fremtidens teknologi for håndtering av levende fisk.

I dag er vi ca. 120 ansatte, lokalisert på hovedkontoret vårt i Langevåg og avdelingskontorene i Trondheim og Puerto varas i Chile.

Har du lyst til å bli en del av Cflow-teamet? 

Karriere i Cflow  Kontorer

 

Lære mer om Cflow?

Last ned bedriftspresentasjon :

Klikk og få tilsendt Cflow Company Presentation

Cflow_Biologist_Tony-Hall-red._web 1200x800
Foto: Tony Hall

 

 

 

Ønsker du kontakt med noen i Cflow?

 

 

Kontakt oss