2 min read

Fremtidens fabrikktråler - Cflow er med på laget

Cflow skal levere håndterings- og overvåkningssystem for levendefisk til Bluewilds nye fabrikktråler. Systemet skal sørge for miljøvennlig, skånsom og effektiv fangst, tryggere arbeidsmiljø – og økt kvote- og ressursutnyttelse.

Cflow.com_Ecofive-Bluewild_1200x800px_opt

 

Sammen med designer, Ulstein Design & Solutions, verftet Westcon, Cflow, og en rekke andre norske teknologi- og utstyrleverandører, har det Ålesundsbaserte fiskeriselskapet utviklet konseptet Ecofive – Eco-friendly fishing vessel – et konsept som skal bidra til mer bærekraftig fiskeri.

 

Cflows fiskehåndteringssystem inkluderer lasting, lossing og trengeskott, samt overvåking av vannkvalitet med kamera og lys.

 

Lang erfaring fra levendefiskhåndtering i brønnbåt

- Vi overvåker og kontrollerer vannkvaliteten i restitusjonstankene, ved hjelp av sirkulasjonssystem, oksygenering, sensorer og kamera. Cflow har tidligere hatt et pilotprosjekt med Bluewild og nå har vi i samarbeid utviklet et mer modent system. Vår lange erfaring innen levendefiskhåndtering i brønnbåt har lagt til grunn, og i tett samarbeid med reder og designer har vi utviklet et nytenkende og fremtidsrettet system for fiskehåndtering for fiskerinæringen, sier Gunnar Hoff, CMO i Cflow.


"Fiskespa" - reduserer stress og gir restitusjon for fisken

Det er lagt stor vekt på god fiskevelferd og kvalitetsstandard på fisken. Håndteringssystemet, designet av Ulstein Design & Solutions, leder fisken inn i mottakstanker under vannlinjen. Siden fisken føres levende gjennom vannfylt rørtransport til vannfylte mottakstanker gir dette reduserte klemskader og mindre stress for fisken. Et opphold i mottakstankene, eller "fiskespaet" som vi har valgt å kalle det, skal gi god restitusjon og dermed optimale forhold for videre prosessering og kvalitet på sluttproduktet.

- Håndteringen er så skånsom at fisken svømmer fra trålnot og inn i spaet. Her får fisken roet seg ned, i et miljø av friskt og oksygenrikt sjøvann, sier biolog i Cflow, Annalin Fasting.

 

Kontroll og overvåkning av fisken

Et viktig ledd i å sikre fiskevelferd er kontrollerte prosesser. Her har vi egne styringsystemer med ulike moduser som integreres og styres fra broa, overvåkingen skjer også her – hvor man for eksempel kan rette fokus mot en eller flere fisker, estimere størrelse og ikke minst artsindentifisering. Overvåkingsystemet gir også historiedata, slik at man kan se tilbake på tidligere operasjoner. Dette bidrar til god kontroll, og reduserer sjansen for mennskelige feil.

 

Les mer om Cflows styringssystem og system for kamera og lys

 

- Takk for tilliten

- Vi setter stor pris på tilliten Bluewild har vist oss i dette prosjektet. Her har vi i Cflow fått utnyttet erfaringen vi har på håndtering av levendefisk, og sammen har vi kommet frem til løsninger som setter fiskevelferd i høysetet også i fiskerinæringen, sier Hoff.

 

 

Mediaomtaler:

Smp.no: Fiskebåtrederi i Ålesund med nybåt til rundt 600 millioner kroner

Skipsrevyen: Bluewild satser på mer bærekraftig fiskeri

Finansavisen.no: Bluewild bestiller fabrikktråler hos Westcon 

 

Comments or questions?

Please leave them in the form below.