1 min read

Cflow holder et foredrag på Tekset2019

12-13. februar deltar Cflow i Tekset 2019 Innovasjon for settefisk.

I morgen den 13. februar holder CMO Gunnar Hoff foredrag "Nye løsninger for skånsom flytting av stor fisk på land" under arrangementet. Velkommen!

TEKSET er en årlig konferanse der bedrifter i den norske settefisknæring drøfter utfordringer og fremtidens løsninger relatert til teknologi og drift av anlegg for yngel, settefisk og postsmolt

Tema for konferansen er: «Må all vekst i norsk oppdrett tas på land?»

Tekset-logo-web

Cflow tar vare på verdiene til kundene våre. Vi utvikler og produserer fiskehåndteringssystemer til brønnbåter, fiskefartøy og prosessanlegg over hele verden. Cflows fiskehåndteringsteknologi er i dag en av de mest brukte løsningene for lasting, lossing, kjøling og transport av fisk.

Vi legger stor vekt på fiskevelferd, noe som gagner både fisken, de som bruker utstyret vårt, de som skal spise fisken, samt miljøet. Gjennom forskning og utvikling jobber våre team med ingeniører, mekanikere og biologer kontinuerlig med å finne de beste løsningene.

Programmet finnes her 

 

Comments or questions?

Please leave them in the form below.