Nyheter

Cflow News

Cflow styrker satsningen i Midt-Norge - Med ønske om å komme tettere på kundene

Posted on 18 november 2020 by Sofie Risjord Sletta in Nyheter / News, in Cflow

Cflow har ansatt Øyvind Prestvik til regionskontoret sitt på Blåbasen i Trondheim sentrum. Her sitter vi sammen med flere andre bedrifter og kollegaer fra havbruksbransjen. Det har vært viktig for Cflow å styrke sitt nærvær i denne regionen, både for å komme nærmere kunder og kompetansemiljøet som finnes her.

0 CommentsContinue Reading →

Informasjon til kunder og leverandører: Cflow Fish Handling AS fusjoneres med sitt morselskap

Posted on 19 august 2020 by Sofie Risjord Sletta in Nyheter / News, in Cflow

Cflow Fish Handling AS ønsker med dette å informere om at Cflow Fish Handling AS fusjoneres med sitt morselskap som et ledd i reorganiseringen av konsernstrukturen. Målet med fusjonen er å forenkle konsernstrukturen og det administrative arbeidet. Fusjonen er planlagt å tre i kraft den 7.september 2020.

0 CommentsContinue Reading →

Vi deltar på Nor-Fishing Digital 2020

Posted on 17 august 2020 by Sofie Risjord Sletta in Nyheter / News, in Cflow

Vi håper å se deg på Nor Fishing Digital 2020, 18.-20. august. Du finner oss i den digitale utstillerkatalogen, og er hjertelig velkommen til å ta kontakt.

0 CommentsContinue Reading →

Nytt konsept: Servicefartøy med Cflow minibløggeri

Posted on 12 august 2020 by Sofie Risjord Sletta in Nyheter / News, in Fiskehåndtering / Fish handling, in Cflow, in Akvakultur / Oppdrett / Aquaculture / Farming

Cflow har, sammen med rederiet Charvest, utviklet en komplett fiskehåndteringsløsning til en ny type servicefartøy. Løsningen er designet for å øke fiskevelferd og effektivitet, samt bidra i utvikling av en bærekraftig næring. Charvests nye servicebåt Csaver, også kalt Minibløgger'n, er den første av sitt slag og har allerede høstet gode erfaringer med slakteanlegget om bord.

0 CommentsContinue Reading →

Cflow ansetter administrerende direktør

Posted on 18 juni 2020 by Sofie Risjord Sletta in Nyheter / News, in Cflow

Pressemelding: 18. juni 2020 – Langevåg-selskapet Cflow, som leverer fiskehåndteringssystemer til fiskeri- og akvakulturnæringene, har ansatt Stig Bjørkedal som ny administrerende direktør.

0 CommentsContinue Reading →

Praktisk informasjon ifb Koronaviruset

Posted on 13 mars 2020 by Sofie Risjord Sletta in Nyheter / News

Cflow tar nødvendige forholdsregler i tråd med myndighetenes anbefalinger for å stoppe spredning av Covid-19. Samtidig gjør vi det vi kan for å opprettholde tilnærmet normal drift for produksjon og administrasjon, og alle henvendelser blir mottatt og besvart i like stor grad som under vanlige omstendigheter.

0 CommentsContinue Reading →

Cflow som arbeidsplass – Innovativ utvikling og mange muligheter

Posted on 23 januar 2020 by Hilde Hurlen in Nyheter / News, in Cflow, in Automasjon / Automation

Cflow er i stadig vekst og vi gleder oss over å tiltrekke dyktige fagpersoner fra ulike utdanninger. Sammen kan vi utvikle og tilby de beste løsningene for fiskehåndtering og akvakultur. For næringen lover dette godt for fremtiden. Enda bedre løsninger og nye måter å dyrke havet på vil gi positive ringvirkninger for miljøet og bærekraftig drift, samtidig som fokus på fiskens helse og velferd gjennom hele systemets livssyklus er avgjørende for lønnsomhet og produktkvalitet.

0 CommentsContinue Reading →

Slik møter vi utfordringene i næringen i 2020

Posted on 07 januar 2020 by Maiken Svinøy in Nyheter / News, in Cflow, in FoU, in Biologi / biology

Et nytt år gir rom for refleksjon over året som har gått, og hvilke utfordringer næringen har hatt i løpet av året. Overgangen til 2020 gir også rom for å kikke litt fremover, og hvordan næringen vil utvikle seg i det kommende året.

0 CommentsContinue Reading →

Kunnskap, satsing og evne til å se løsninger - Slik har Cflow bidratt til å drive akvakulturnæringen fremover

Posted on 19 desember 2019 by Hilde Hurlen in Nyheter / News, in Cflow

I den lokale industribedriften Cflow i Langevåg samarbeides det om å skape stadig bedre løsninger for produkter og tjenester innen fiskehåndtering. Fokuset er alltid på fiskevelferd og miljø. Vi kan derfor si at nytenkende, kunnskapsrike ledere og ansatte i selskapet er med å forme akvakulturnæringen og drive denne fremover. Samtidig gjør de arbeidshverdagen bedre for sluttbrukere over hele verden. Driften effektiviseres og blir mer bærekraftig. Noen utradisjonelle valg, stort pågangsmot og evne til å se løsninger viste seg å bli suksessfaktorer for den mekaniske industribedriften som startet opp i 2002. På disse årene har Cflow gått fra omtrent ti ansatte til snart hundre.

Fra arkivet: Cflow anlegget i Langevåg under påbygging

0 CommentsContinue Reading →

Teknologi bidrar til økt fiskevelferd og produktkvalitet

Posted on 20 november 2019 by Lars Harald Båtnes in Nyheter / News, in Cflow, in Biologi / biology, in Automasjon / Automation

Havbruksnæringen i Norge er blitt en av landets viktigste næringer. Hvert år trekkes det store verdier ut av havet rundt kysten vår, som igjen metter mange munner verden over. Stigende befolkningsvekst og dermed et økende behov for mat globalt, vil gjøre at denne næringen kommer til å bli enda mer viktig i årene som kommer.

Foto: Vasco Pinhol

0 CommentsContinue Reading →