Nyheter

Slik møter vi utfordringene i næringen i 2020

Et nytt år gir rom for refleksjon over året som har gått, og hvilke utfordringer næringen har hatt i løpet av året. Overgangen til 2020 gir også rom for å kikke litt fremover, og hvordan næringen vil utvikle seg i det kommende året.

Cflow_Akvakultur_VP20665-Vasco-Pinhol_1200x800px

Bedre utnyttelse av ressursene

Algeoppblomstring, sykdom og rømming blir ofte nevnt som de største utfordringene i 2019 av norske aktører, og mange ser frem til en positiv utvikling i det kommende året. Sikkert er det at fisken må stå i sentrum, og fiskehelse og fiskevelferd må ha høyt fokus i utvikling av ny teknologi og løsninger. Både innen fiskeri og akvakultur.    

Cflow har lenge levert komplette fiskehåndteringssystemer, og vi arbeider kontinuerlig med å bedre fiskevelferden i våre leveranser. Eksempelvis fører en mer skånsom lusebehandling til redusert dødelighet, og økt effekt på vannbehandling om bord gir bedre omgivelser for fisken under transport. Ved å ta fiskevelferden med i utviklingen av løsningene ser vi flere positive virkninger. Viktigst er at fisken kan gis et godt liv ved at en kan redusere risiko for skade og sykdom. Om disse minimeres vil en også kunne få en bedre utnyttelse av de ressursene en har tatt i bruk, med en bedre kvalitet på råstoff inn til videreforedling. 

 

Utvikling av teknologien på biologiens premisser

Det er ikke mulig å unngå temaet bærekraft i dag. Å fange eller holde et dyr i fangenskap innebærer et ansvar. Ikke bare skal fisken ha et godt liv, men miljø og de felles naturressursene skal også tas vare på. Da er det viktig at alle aktører i næringen, også utstyrsleverandører, kommer på banen og arbeider for å maksimere potensialet av de ressursene vi tar i bruk og produserer. Selv vil vi jobbe for en bedre utnyttelse av marint råstoff og de marine fettsyrene fra både fiske og oppdrett. 

Om 2020 blir et år med mindre sykdomsutbrudd og rømming gjenstår enda å se. Det vi vet, er at fokuset på fiskens helse og vel vil være svært viktig i det kommende året. Vi må utvikle teknologien på biologiens premisser, og skape en bærekraftig næring. Vi i Cflow skal gjøre vårt beste for at fisken skal ha det best mulig i vårt utstyr, og vil fortsette med videreutvikling av våre løsninger også i 2020.

 

Posted on 07 januar 2020 by Maiken Svinøy in Nyheter / News, in Cflow, in FoU, in Biologi / biology

Maiken Svinøy

Written by Maiken Svinøy