Nyheter

Kunnskap, satsing og evne til å se løsninger - Slik har Cflow bidratt til å drive akvakulturnæringen fremover

I den lokale industribedriften Cflow i Langevåg samarbeides det om å skape stadig bedre løsninger for produkter og tjenester innen fiskehåndtering. Fokuset er alltid på fiskevelferd og miljø. Vi kan derfor si at nytenkende, kunnskapsrike ledere og ansatte i selskapet er med å forme akvakulturnæringen og drive denne fremover. Samtidig gjør de arbeidshverdagen bedre for sluttbrukere over hele verden. Driften effektiviseres og blir mer bærekraftig. Noen utradisjonelle valg, stort pågangsmot og evne til å se løsninger viste seg å bli suksessfaktorer for den mekaniske industribedriften som startet opp i 2002. På disse årene har Cflow gått fra omtrent ti ansatte til snart hundre.

Cflow_Anlegget-fra-arkivet_1200x800px_optFra arkivet: Cflow anlegget i Langevåg under påbygging

Lærerik utvikling og stor vekst

Det var Gunnar Hoff, Øystein Molnes og Magnar Hagen som startet Cflow i 2002. Ikke lenge etter var de omtrent ti ansatte som sammen begynte å bygge opp selskapet.

– Utviklingen i Cflow har vært god og lærerik, sier Torfinn Rønning som er en av de som har vært med i bedriften siden starten. – Vi bygde opp kundemassen ved å legge stein på stein. Produktene utviklet vi i takt med kundenes ønsker og behov.

– Det unike med Cflow er kunnskapen vi innehar, sier Gunnar Hoff. – Vi har vært lenge i bransjen, og vi har alltid jobbet med fisk. Med en slik bakgrunn og forståelse kan vi utvikle nye produkter og tjenester ut fra etterspørselen som finnes i markedet. Vi har kunnskap om fiskehåndtering, og vi er eksperter på systemene våre. Vi er med kunden helt fra planleggingsfasen og frem til overlevering og oppstart av anlegg hvor vi lærer opp mannskapet.

Cflow_Historietekst-Torfinn_HH_web-1200x800_opt

Foto: Hilde Hurlen - Torfinn Rønning

Navnet Cflow

– Navnet Cflow kommer av at alt vi gjør har med «flow» å gjøre, forteller Hoff. – C-en er for «sea». På denne måten fikk vi et helt nytt ord. At vi valgte en knall rød logo i vår bransje var en utradisjonell, men helt bevisst beslutning, forteller han videre. – Vi ønsket at logoen vår skulle være synlig på en båt til havs på lang avstand.

– De 5 C-ene er bedriftens verdier, og de står for Controlled, Continous, Chilled, Careful og Clean. Hver C er med på å øke verdien av fisken.

 

Produktutvikling og skreddersøm

Cflow leverer i stor grad skreddersydde systemer for de ulike prosjektene. Ut fra sluttkundens ønsker og behov spesialtilpasses løsningene for hvert enkelt prosjekt.

– Uansett hvilken skipskonsulenter som er med, er Cflow inne tidlig i fasen for planlegging, forteller Tor-Andre Rønning som er senior teknisk ingeniør og har vært med siden Cflows oppstart. – Vi vektlegger innovasjon og skreddersøm i alle våre leveranser.

Den teknologiske utviklingen påvirker i stor grad produktutviklingen. Cflows skybaserte overvåkningslogg Cflow Synergy Log har satt bedriften i en unik posisjon internasjonalt. Det er av stor verdi for kunden å kunne ­følge med og logge blant annet vannkvalitet, driftstid på utstyret og posisjonene på ventilene. Slik kan også servicebehov kartlegges og feilsøking utføres.

– Kundene setter også stor pris på at vi tilbyr systemintegrasjon, som gjør at vi kan integrere andre nødvendige systemer inn til våre systemer og plattformer, forteller Tor-Andre Rønning videre. – Dette kan være systemer for alt som har med fiskevelferd å gjøre, blant annet avlusingssystemer, vasking og systemer for medisinering.

Cflow_Historietekst-Egil-og-Tor-Andre_HH_web-1200x800_opt

Foto: Hilde Hurlen - Egil Lervåg og Tor-André Rønning

 

Nyskapende i markedet

– For oss i Cflow står fisken i sentrum, sier Egil Lervåg som jobber med å starte opp systemer, utføre servicer og opplæring av mannskap. – Vi ser hele tiden etter nye løsninger. Produktene våre skal effektivisere driften, samtidig som de skal være mest mulig skånsomme for fisken. For å ivareta fiskens helse og kvalitet har Cflow ansatt egne biologer, noe som gjerne blir sett på som nytenkende i vår bransje. Vi opplever dette som en stor verdi for bedriften, da deres kunnskap gir svært positive ringvirkninger for totalbildet og en utvidet forståelse i produksjonen.

– Som en følge av nye krav fra Mattilsynet, er det et fortrinn for Cflow at vi har tverrfaglig fagkunnskap i bedriften. Det gjør at vi raskt kan utvikle nye systemer, sier Lervåg videre.

– Vår kunnskap skal alltid gi trygghet for kunden, sier Gunnar Hoff.

 

Å ha troen

– I Cflow har vi gått fra å håndtere små brønnbåter og fiskebåter med enkle system til å utvikle egne design og løsninger med ekstremt komplekse systemer i øverste klasse på skalaen, forteller Gunnar Hoff. ­– Vi er stolte over at Cflows avanserte utstyr utmerker seg i bransjen og at vi kan bidra med å drive en bærekraftig akvakulturnæring fremover, sier han videre. Det er gøy å skape noe nytt og å være med å sette standarden for næringen.

– Det er viktig å ha troen på det vi gjør, fastslår Hoff. – Cflow er et fremtidsrettet og innovativt selskap, og vi er stolte over at vi har turt å satse og at vi har gått utenfor den tradisjonelle rammen.

– Vi er også glade for å kunne bidra til å gjøre norsk fisketeknologi attraktiv med tanke på spennende jobbmuligheter på en fremtidsrettet arbeidsplass, avslutter Gunnar Hoff.

 

Posted on 19 desember 2019 by Hilde Hurlen in Nyheter / News, in Cflow

Hilde Hurlen

Written by Hilde Hurlen