Nyheter

Kråkeboller fra forskningsprosjekt

Cflow har siden starten av 2017 vært engasjert i utvikling av oppdrettsanlegg for kråkeboller, på oppdrag fra Urchinomics. I februar i år skrev flere medier om at Cflow hadde søkt konsesjon for oppdrett av kråkeboller på vår egen lokalitet i Langevåg, i forbindelse med denne produktutviklingen. Anlegget ble bygget i sommer, og baserer seg på et konsept der man henter kråkeboller fra havet, og forer dem opp til de fylles med mat.

IMG_20180926_113452

I september kom de første kråkebollene, og siden da har vår biologiavdeling også vært kråkebollerøktere på si. Målet med oppdretten er ikke å produsere kråkeboller for konsum, men å teste og videreutvikle våre systemer. I tillegg ønsker vi å vise at det er mulig å gjøre tomme norske kråkeboller om til en verdifull delikatesse på kort tid.

Kråkeboller karakteriseres som miljøverstinger over store deler av verden, fordi de beiter ned tareskog og etterlater seg ørkenområder på havbunnen. Dette rammer andre organismer som er avhengig av tareskogene, og i Norge reduseres gyteområdene til de viktigste fiskeriartene våre som en direkte konsekvens av kråkebolleinvasjon.

Siste uken i oktober mottok Cflow en ny leveranse av kråkeboller, etter at de var fjernet fra avgrensede områder i byfjorden utenfor Tromsø. Disse kråkebollene blir røktet i Cflows anlegg i Langevåg, samtidig som tilbakeveksten av tare overvåkes, i områdene hvor kråkebollene ble fjernet. Dette prosjektet skjer i samarbeid med Urchinomics og NIVA med flere. Målet er å undersøke hvor raskt tareskog kan gjenopprettes ved å fjerne kråkeboller, og samtidig vise at kråkebollene man har fjernet kan oppdrettes og oppnå kommersiell verdi.

 

Posted on 08 november 2018 by Frida Thyri Segafredo in Nyheter / News, in Cflow, in Kråkeboller / Sea urchins, in Akvakultur / Oppdrett / Aquaculture / Farming