Nyheter

Teknologi bidrar til økt fiskevelferd og produktkvalitet

Havbruksnæringen i Norge er blitt en av landets viktigste næringer. Hvert år trekkes det store verdier ut av havet rundt kysten vår, som igjen metter mange munner verden over. Stigende befolkningsvekst og dermed et økende behov for mat globalt, vil gjøre at denne næringen kommer til å bli enda mer viktig i årene som kommer.

Cflow under-over_Vasco Pinhol_1200x800pxFoto: Vasco Pinhol

Kontroll på prosessen og produktet

Ifølge Norges sjømatråd eksporterte Norge totalt 25 700 fiskemåltider pr. minutt i 2018 og hadde en volumøkning på 4 prosent i forhold til året før. Denne enorme mengden av sjømat som blir eksportert gjør det er ekstremt viktig å ha muligheten til å kunne overvåke alle prosessene som ligger bak alle stegene i forsyningskjeden. Har man ikke kontroll, vil det kunne forringe kvaliteten på produktene, som igjen gir mer svinn, dårligere inntjening og omdømme.

Cflow har i en årrekke levert fiskehåndteringsutstyr til havbruksnæringen. Sammen med dette utstyret leveres det også et skreddersydd automasjonssystem for hver leveranse. Disse systemene er designet og utviklet lokalt hos Cflow i Langevåg, som gir økt fleksibilitet og kort tid fra idé til marked. Systemene er tilrettelagt slik at brukerne til enhver tid har oversikt over alle relevante driftsparametere og dermed oppnår best mulig fiskevelferd og kvalitet.

 

Automatisering gir effektiv vekst

Etterkontroller, rapportering og intelligente datasystemer som populært kalles AI eller Maskinlæring, blir også enda mer viktig etterhvert som produksjonen av sjømat øker. Fiskehandlere ønsker å ha best mulig kvalitet, og alle produsenter tilstreber å ha effektiv vekst. Disse behovene kan i mange tilfeller være motstilte og tilgangen på gode historiske data fra prosessene kan være avgjørende for produsenten. Fiskehandlere ønsker også at produsenten kan dokumentere livsforløpet til fisken for å forsikre seg at kvaliteten er tilfredsstillende.

For å kunne imøtekomme disse utfordringene har vi i Cflow utviklet et eget datainnsamlingsverktøy som kalles Synergy Log. Dette verktøyet gir brukerne mulighet til å dokumentere fiskevelferden samt bistå med rapportering ovenfor myndighetene. Teknologien er i stadig utvikling også i havbruksnæringen og utviklingen skjer raskt. Automatisering sammen med kunnskapsbygging på biologi vil kunne bidra til en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen.

 

Posted on 20 november 2019 by Lars Harald Båtnes in Nyheter / News, in Cflow, in Biologi / biology, in Automasjon / Automation

Lars Harald Båtnes

Written by Lars Harald Båtnes