Nyheter

En fremtidsrettet næring

Havets potensiale for bærekraftig verdiskapning er enorm. I dag er kun 2 % av den samlede matproduksjonen fra havet. I 2050 vil vi være ni milliarder mennesker på jorden, med et behov for 70 prosent økt global matproduksjon. For å tilfredsstille behovet for et sunt kosthold globalt må det satses på produkter og prosesser som er fremtidsrettede og miljøbevarende, blant annet ressurser fra havet.  

Fiskehelse_1100x620


Fiskefangst forventes ikke å vokse på grunn av biologiske begrensninger. Derfor forventer vi også at villfangsten stagnerer og at prisene øker. Forsyningen er hovedsakelig drevet av kvoter og fangst, men også delvis av prisen på mat og olje. Akvakultur dekke fremtidig etterspørsel etter mat. Alle kontinenter har hatt en generell utvikling med en økende andel av oppdrettsproduksjon i total fiskeproduksjon de siste årene. Villfanget sjømat er en knapp ressurs og volumet har stagnert. Lakseoppdrett forventes å vokse med 5,7 % årlig. Verdens akvakulturproduksjon av fisk utgjorde 46% av totalproduksjonen i 2015, og i 2023 forventes det at matfisk fra akvakultur vil overstige villfangst.

 

Vesentlige investeringer i utstyr er nødvendig ettersom sjømatindustrien vokser og profesjonaliseres. Teknologiutvikling og nye løsninger gir behov for mer sofistikert utstyr. Cflow har en unik internasjonal posisjon som totalleverandør av «live-fish handling» løsninger, og vi er i teten når det kommer til totalløsninger og teknologiutvikling. Miljøet og fiskens velferd er hele tiden i fokus når nytt utstyr utvikles.

 

Vi har investert i både høyt kvalifisert personell og utstyr som bidrar til at Cflow er med på å drive den havbaserte næringen fremover. Vi ønsker å gjøre det vi kan for å bidra til en god samhandlingskultur mellom aktørene i bransjen og jobbe for en bærekraftig utvikling i akvakulturnæringen.

 

Relaterte artikler:

Kilder: 

Posted on 25 september 2019 by Sofie Risjord Sletta in Nyheter / News, in Cflow, in Akvakultur / Oppdrett / Aquaculture / Farming, in FoU, in Biologi / biology