1 min read

Cflows teknologi er en del av Norges landslag for grønne løsninger

Cflows teknologi for håndtering av levende fisk er godkjent som en del av Norges løsninger som fremmer bærekraftig utvikling.

Cflow-web_The-Explorer_1200x800px_opt.
Foto: Staale Wattø for Strand Rederi
 


The Explorer - En digital markedsplass for grønne løsninger fra Norge

The Explorer er en satsing fra Innovasjon Norge og er en digital markedsplass som har som misjon å fremme bærekraftige løsninger fra Norge. Norge har som mål å ta en aktiv rolle i å hjelpe verden å oppnå FNs bærekraftsmål. Gjennomg The Explorer kan bedrifter fra hele verden finne innovative og grønne løsninger som kan løse utfordringer de sitter med og som bidrar til en bærekraftig utvikling av deres virksomhet.

 

Kan bidra til at fiskehåndteringsteknologien når ut til flere markeder

Cflows teknologi for håndtering av levende fisk er nå godkjent som en del av Norges løsninger som fremmer bærekraftig utvikling. Cflow jobber kontinuerlig for å utvikle teknologi og systemer som bidrar til god fiskevelferd, bedre ressursutnyttelse av biomassen og økt biosikkerhet. Eksponering gjennom The Explorer kan bidra til at vår teknologi når ut til enda flere markeder innen den marine industrien.

 

Les om Cflows løsning på The Explorer.

Fra før er Cflows ventilkonsept FLOWLINE presentert på The Explorer.

 

Du kan lese mer om hvordan The Explorer jobber her.

 

 

Comments or questions?

Please leave them in the form below.