2 min read

Cflow styrker satsningen i Midt-Norge - Med ønske om å komme tettere på kundene

Cflow har ansatt Øyvind Prestvik til regionskontoret sitt på Blåbasen i Trondheim sentrum. Her sitter vi sammen med flere andre bedrifter og kollegaer fra havbruksbransjen. Det har vært viktig for Cflow å styrke sitt nærvær i denne regionen, både for å komme nærmere kunder og kompetansemiljøet som finnes her.

 

Cflow-web_Akvakultur_1200x800px_opt

Foto: Vasco Pinhol for Cflow


Et naturlig steg for Cflow

- Region Midt-Norge har i dag noen av Norges største akvakulturanlegg og Cflow har flere av våre kunder og samarbeidspartnere lokalisert her. Det har vært et naturlig steg å ekspandere hit. Regionen besitter i tillegg et fremragende innovasjon- og kompetansemiljø innenfor havbruk og fiskeri. Å sitte tett på dette kommer både oss og kundene våre til gode, forteller markedsdirektør i Cflow, Gunnar Hoff.

Oppretter også eget serviceverksted

For å gjøre serviceoppdrag enda lettere tilgjengelig i denne regionen oppretter vi også et serviceverksted i tilknytning til Blåbasen. Her vil vi ha mulighet til å gjøre service på mindre deler, jobbe med utvikling, samt ha et mindre dellager.

Cflow_ØP-på-Blåbasen_1200x800px_opt

Foto: Cflow

Prestvik vil bidra sterkt inn i fagmiljøet

- Vi er svært glade for å ha fått Øyvind Prestvik med på laget og vi har tro på at dette vil styrke vår posisjon som totalleverandør til oppdrettsnæringen. Prestviks lange erfaring fra oppdrettsnæringen passer oss meget godt i et stadig mer kompetansekrevende oppdrettsmarked, sier Hoff.

Prestvik har mastergrad i akvakultur ved Norges Landbrukshøyskole og kommer nå fra Salsnes Filter, hvor han de siste sju årene har jobbet som salgssjef og forretningsutvikler mot akvakultur. Spesielt god kompetanse har han på vannbehandling og konseptualisering av nye løsninger til bransjen. Han har også lang erfaring med forskning og prosjektledelse i SINTEF.

Prestvik er den sjette som ansettes med biologisk utdanning i Cflow, og hans forskerbakgrunn vil bidra sterkt inn i fagmiljøet i Cflow.

Jobber for å finne fremtidsrettede løsninger til havbrukssektoren

– Jeg ser virkelig frem til å være med på utviklingen til Cflow videre, sier Prestvik. – Jeg har stor tro på at vi sammen med våre kunder og samarbeidspartnere, vil finne flere nye og fremtidsrettede løsninger til havbrukssektoren.

 

Comments or questions?

Please leave them in the form below.Other news: