3 min read

Cflow som arbeidsplass – Innovativ utvikling og mange muligheter

Cflow er i stadig vekst og vi gleder oss over å tiltrekke dyktige fagpersoner fra ulike utdanninger. Sammen kan vi utvikle og tilby de beste løsningene for fiskehåndtering og akvakultur. For næringen lover dette godt for fremtiden. Enda bedre løsninger og nye måter å dyrke havet på vil gi positive ringvirkninger for miljøet og bærekraftig drift, samtidig som fokus på fiskens helse og velferd gjennom hele systemets livssyklus er avgjørende for lønnsomhet og produktkvalitet.

Cflow_Cato-Dybvik-Automation-3_web-1200x800px_opt

Gode utviklingsmuligheter

– Cflow er en attraktiv arbeidsplass med gode muligheter for å utvikle seg, forteller Cato Dybvik som er senior serviceingeniør innen automasjon. ­– For den som ønsker å stige i gradene og vil gjøre en innsats for å oppnå dette, er mulighetene mange.  

– Jeg jobber på mange prosjekter i utlandet, forteller Dybvik. – ­Arbeidsdagene mine er varierte og spennende. – Selv om produktene og systemene våre er de samme, jobber Cflow mye med skreddersøm for de ulike prosjektene. Ut fra sluttkundens ønsker og behov spesialtilpasser vi løsningene for hvert enkelt prosjekt.

Cato Dybvik er utdannet automasjonstekniker fra automatiseringslinjen på videregående skole. Nå har han vært ansatt hos Cflow i 5 år. Han jobbet noen måneder i produksjonen før han begynte med reisevirksomheten. Nå jobber han med oppstart på nye anlegg og med byggeoppfølging på verft hvor utstyret fra Cflow installeres.  

Skreddersydd system basert på kundens behov

– Det er viktig å være tilstede og kvalitetssikre at installeringen gjøres riktig etter tegninger fra Cflow, sier Dybvik. ­ – Vi tester også anlegget, kalibrerer og setter spenning på utstyret. Slik er vi med i prosjektet helt frem til overlevering til sluttkunde. Vi gjennomfører også opplæring av mannskapet ombord og er med på førstegangs kjøring med fisk, slik at vi kan gjøre nødvendige justeringer før endelig overlevering.

– Det er en spesiell følelse å få følge et prosjekt helt fra kontraktinngåelse til overlevering, forteller han. – Jeg har fulgt en serie med prosjekt i Tyrkia i to år, og fått være med på å planlegge hvordan båtene skal bli, forme systemet vårt, lage elektrounderlag og programmere vårt system ut fra det. I tett dialog med kunden kartlegger vi hvordan de ønsker å ha systemet.

Cflow_Cato-Dybvik-Automation-2_Photo-Hilde-Hurlen_web-1200x800px_opt

Foto: Hilde Hurlen

Teknologisk utvikling

Den teknologiske utviklingen påvirker i stor grad produktutviklingen i Cflow. Vår skybaserte overvåkningslogg Cflow Synergy Log har satt Cflow i en unik posisjon internasjonalt.

­– Fra land kan kunden selv, i tillegg til Cflows automasjonsavdeling, til enhver tid overvåke systemet, forteller Dybvik. – Det er av stor verdi for kunden å kunne ­følge med og logge blant annet vannkvalitet, driftstid på utstyret og posisjonene på ventilene, noe som er veldig aktuelt på de fleste båter. Slik kan en også kartlegge servicebehov og utføre feilsøking.

– Den nye loggløsningen utviklet vi etter at det kom nye krav fra Mattilsynet for brønnbåter og fiskebåter, forteller Dybvik videre. – Dette bidrar også positivt for fiskens velferd og ivaretar kundens verdier.

Cflow_Cato-Dybvik-Automation_web-1200x800px_opt
 

Å jobbe på prosjekter i utlandet

– Det er mange fordeler med å jobbe på prosjekter i utlandet, sier Dybvik. – Vi er en sammensveiset gjeng som ofte reiser sammen i team. Teamet som reiser på samme prosjekt har både automasjonsbakgrunn og mekanisk bakgrunn. Denne tverrfagligheten effektiviserer arbeidet betraktelig da vi har ulike spisskompetanser på samme prosjekt.  

– Per i dag reiser vi med ekstra personell på alle prosjekter, slik at vi kan lære opp nye, forteller Dybvik videre. – Alle nye ansatte i slike stillinger blir en del av et team for å få tilstrekkelig opplæring og erfaring før de eventuelt senere kan reise alene eller to sammen.

– Det er både interessant og lærerikt å oppleve andre kulturer og se hvordan ting gjøres annerledes i andre land og verdensdeler, sier Dybvik avslutningsvis, – samtidig må en ha evne til å kunne håndtere utfordringer som klima og kulturforskjeller kan by på.

 

 

Comments or questions?

Please leave them in the form below.