2 min read

Cflow leverer fiskehåndteringsutstyr til den nye bløggebåten «Aqua Merdø»

I disse dager ferdigstilles DESS Aquaculture Shipping sin spesialbygde bløggebåt «Aqua Merdø». Båten er bygd av Kleven-verftet Myklebust Verft. Cflow har levert komplett fiskehåndteringsutstyr med bl.a. fiskepumpesystem, vannbehandling, renseanlegg, RSW, CCTV, telle- og sorteringssystem og Cflows kontrollsystem; Cflow Synergy Log.

Båten er et av få fartøy i verden av samme slag. Den tar om bord fisk og bløgger den før lagring i RSW-tanker. Fisken blir så transportert rund og usløyet til fabrikk for videre bearbeiding. Båten er designet for å behandle og transportere over 400 tonn fisk, og er utrustet med "stun & bleed"-prosessanlegg med en kapasitet på 100 tonn fisk per time.

Her er det lagt stor vekt på teknologi og løsninger som ivaretar fiskevelferd, smittesikring, hygiene, miljø og kvalitet på en optimal måte. Fartøyet er også tilrettelagt for å bruke landstrøm under losse- og vaskeoperasjoner.

Cflow_Aqua-merdoe_Salt-Ship-Design_web

Fartøyets detaljer:

Dimensjoner:

 • Lengde: 59.20 m
 • Bredde: 13.60 m
 • Dybde: 5.90 m
 • Nettotonn: 583T
 • Hovedmotor: CAT C280-6 – 1900 kW
 • Fart last/ballast: 12,5/14 knop
 • Lugarkapasitet: 11 personer

 

Kapasitet:

 • RSW (6 tanker); 600 m³
 • Blodbehandlingsanlegg; 125 m³
 • Lastekapasitet; 400 tonn fisk
 • Drivstoff: 160 m³
 • Ferskvann: 30 m³
 • Ballastvann: 420 m³
 • Bau- og aktertrøstere: Brunvoll 2 x 400 kW
 • RSW kjølesystem: 2 x 200 kW
 • "Stun & Bleed" (24 kanaler); 20 000 fisk/time

  AquaMerdø1

AquaMerdø2

 AquaMerdø4

AquaMerdø5

AquaMerdø6

Comments or questions?

Please leave them in the form below.