2 min read

Cflow fiskehåndteringssystem til verdens største brønnbåt

18. september 2019 – Frøy Rederi har valgt Ålesund-selskapet Cflow Fish Handling AS (Cflow) til å levere et komplett fiskehåndteringssystem til det som blir verdens største brønnbåt.

Worlds largest wellboat_illustration byMøre Maritime AS & Frøy Rederi ASFoto: Møre Maritime AS/Frøy Rederi AS

Brønnbåten bygges ved Sefine Shipyard i Tyrkia, som også er Cflows kontraktspart.

Cflow har vært med å utforme et nytt og innovativt brønnbåtkonsept med flere nye løsninger for fremtidens akvakulturnæring sammen med Frøy Rederi og Møre Maritime. Med hovedfokus gjennom mange år rundt optimal fiskevelverd for en fremtidsrettet og bærekraftig næring.

Når brønnbåten er ferdigstilt vil den være 83,72 meter lang (R.L 79,76), hele 30,9 meter bred, og med en lasteromkapasitet på 7 500 kubikkmeter, som er størst i verden hva gjelder brønnbåter.

– En såpass stor båt krever naturligvis et fiskehåndteringssystem som er i stand til å prosessere store volumer av fisk. Jeg vil hevde at vi har markedets mest skånsomme løsninger for pumping, avlusning, transport og kjøling av fisk, og det har bidratt til å sikre oss denne kontrakten, sier Gunnar Hoff, CMO og leder av fiskeri- og akvakultur-forretningsområdene i Cflow.

Cflow skal levere et komplett levende fiskehåndteringssystem. Store skyveskott til båtens lasterom er også del av leveransen. Utstyret skal leveres i løpet av 2020 og første del av 2021. I tillegg har Frøy Rederi og Sefine Shipyard opsjoner på å utruste brønnbåten med ytterligere fiskehåndteringsløsninger om bord.

 

HubSpot Video

Se illustrajonsfilm for flere detaljer om prosjektet

Cflow har ikke oppgitt verdi på kontrakten, men opplyser at det er den største enkeltkontrakten i selskapets historie.

– Størrelsen på kontrakten reflekterer størrelsen på brønnbåten og fiskehåndteringssystemet hennes. Da skjønner man at dette er en viktig kontrakt for oss. Dette blir en imponerende brønnbåt og vi er stolt av å kunne være en bidragsyter til prosjektet, sier Arnstein Johansen, CEO i Cflow.

Cflow vil sammenstille fiskehåndteringssystemet ved selskapets anlegg i Langevåg utenfor Ålesund. Selskapet utvikler, designer og sammenstiller komplette fiskehåndteringssystemer for fiskeri- og akvakulturnæringen. Selskapet primærfokus er å øke fiskevelferd, vekst og kvalitet gjennom skånsom håndtering av levende fisk, gjennom innovativ systemintegrasjon og prosesskontroll. Cflow er et datterselskap av PG Flow Solutions i Sande i Vestfold.

– Da vi gikk inn på eiersiden av Cflow, var intensjonen å kombinere selskapets unike kompetanse og teknologi innen fiskevelferd med væskehåndterings- og pumpekompetansen til PG Flow Solutions. Denne kontrakten bekrefter at vi er i ferd med å lykkes med denne tilnærmingen, med Cflow som konsernets spydspiss inn mot akvakulturnæringen, sier Steve Paulsen, konsernsjef i PG Flow Solutions-konsernet.

 PG Flow Solutions tilbyr proprietære løsninger, systemer og produkter til bedrifter innen akvakultur, maritim næring, energisektoren og landbaserte prosessindustrier. Selskapets hovedkontor og –fabrikasjonsanlegg ligger i Sande i Vestfold. Konsernets datterselskap Calder Ltd opererer utfra et tilsvarende anlegg i Worcester utenfor Birmingham i Storbritannia, mens datterselskapet Cflow Fish Handling AS operer utfra Langevåg i Norge.

 

For medieinformasjon, vennligst kontakt:

Endre Aaberg Johansen, Corporate Communications, tel: +47 41 61 06 05, e-post: endre.johansen@corpcom.no

Comments or questions?

Please leave them in the form below.