1 min read

Informasjon til kunder og leverandører: Cflow Fish Handling AS fusjoneres med sitt morselskap

Cflow Fish Handling AS ønsker med dette å informere om at Cflow Fish Handling AS fusjoneres med sitt morselskap som et ledd i reorganiseringen av konsernstrukturen. Målet med fusjonen er å forenkle konsernstrukturen og det administrative arbeidet. Fusjonen er planlagt å tre i kraft den 7.september 2020.

 

Cflow under-over_Vasco Pinhol_1200x800px

Nytt organisasjonsnummer

Selskapsnavnet Cflow Fish Handling AS blir videreført etter fusjonen. Bankforbindelse (Nordea), kontonummer, besøksadresse og fakturaadresse vil også være uforandret. Det eneste som vil endre seg etter fusjonen er organisasjonsnummer, hvor det nye organisasjonsnummeret til Cflow Fish Handling AS vil være 924 898 259.

 

Ingen endring i avtaler og forpliktelser

Fusjonen har ingen konsekvenser for dere som kunde/leverandør: alle avtaler og forpliktelser blir automatisk og uforandret overført til det fusjonert selskapet, og dere vil forholde dere til samme avtale som dere har hatt med Cflow Fish Handling AS frem til nå, med akkurat de samme rettighetene og forpliktelsene i kundeforholdet/leverandørforholdet.

 

Praktisk informasjon for kunder:

Grunnet endringen i organisasjonsnummeret ber vi dere om å vurdere hvorvidt dette vil få konsekvenser for registrering av Cflow Fish Handling AS i deres leverandørdatabase og å kontakte deres kontaktperson i Cflow Fish Handling AS for å avklare eventuelle tiltak.

 

Praktisk informasjon for leverandører:

Fakturaadresse
  1. Elektronisk faktura i EHF format:
  • Fakturaer som er utstedt eller skal utstedes før den 7. september skal utstedes som vanlig.
  • Fakturaer med som skal utstedes fra og med den 7.september skal rettes til nytt organisasjonsnummer 924 898 259.

 

  1. Faktura sendes per e-post

 

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid, og skulle det være noen spørsmål angående fusjonen kan deres kontaktperson i Cflow Fish Handling AS kontaktes.

 

Med vennlig hilsen,

Stig Bjørkedal
Cflow Fish Handling AS

 

 

Comments or questions?

Please leave them in the form below.