2 min read

Biologisk kvalitet i leveransene

Året 2020 har vært et annerledes og krevende år. Mange av oss har fått en helt ny arbeidshverdag med hjemmekontor, og digitale møter med både kunder og kollegaer. Våre ansatte i Cflow har vist en stor evne til omstilling og tilpasning, og funnet nye løsninger for å opprettholde et tverrfaglig samarbeid. Det krevende året vi har lagt bak oss gjør oss også ekstra takknemlig og ydmyk over at vi, ikke bare har klart å beholde våre kloke hoder, men også har fått muligheten til å tilføre teamene enda flere dyktige fagpersoner.

Avdelingen for fiskevelferd og biosikkerhet styrkes

I 2020 gikk Cflow fra to til fire ansatte som arbeider med biologi på heltid, og det ble derfor etablert en egen avdeling for fiskevelferd og biosikkerhet. Avdelingen er inndelt etter fagområder, og det arbeides kontinuerlig med å spisse kompetansen og holde et høyt kunnskapsnivå i Cflow. Dette har blant annet resultert i at en av våre biologer skal starte en PhD innen fagområdet vannkvalitet i 2021, noe Cflow er svært stolte av.

Cflow_Biologists 3_Hilde Hurlen_web 1200x800

Maiken Svinøy (t.v) og Annalin Fasting er Cflows nyeste tilskudd i Cflow og ble fast ansatt i 2020. Foto: Hilde Hurlen for Cflow
 

Gjennom 2020 var et av våre fokusområder «Biologisk kvalitet i leveranser». Det er lagt ned mye arbeid i å utforme prosedyrer og standarder for å sikre at fiskevelferd og biosikkerhet blir ivaretatt i alle Cflows leveranser. Blant annet har vi innført «Ansvarlig biolog» som fast medlem av prosjektteamet. Her vil biologen følge prosjektet fra start til slutt og f.eks. sørge for at aktuelt lovverk oppfylles og at fiskehåndteringssystemet utformes skånsomt og hygienisk.

Vi fortsetter å øke kompetansenivået

Cflow hadde i 2020 også rekordhøy FoU-prosjektaktivitet hvorav flere av de har offentlig støtte. Blant andre prosjekt på lavtrofiske arter, landbasert satsing, dokumentering av fiskevelferd i utstyr og system og vannbehandling.

I 2021 fortsetter vi arbeidet med å gjøre Cflow bedre på fiskevelferd, og øke kompetansen internt i tillegg til å assistere våre kunder under utvikling. Vi øker stadig kunnskapsnivået innen de ulike fagområdene våre, gjennom praktisk erfaring, kursing og nye FoU-prosjekter som skal settes i gang.

Cflows-biologer_Frida-og-Birgitte_web-1200x800px_opt

Frida Thyri Segafredo (t.v) og Birgitte Refsnes har vært en del av Cflows biologteam siden 2017. Foto: Cflow


Vi er forsiktige med å spå hva det neste året vil bringe, vi har alle fått erfare hvor brått det kan endre seg. Forhåpentligvis er vi enda bedre rustet til å møte utfordringene som kommer. At 2021 blir et spennende og lærerikt år, er vi derimot overbevist om. Både for Cflow og næringen vi operer i.

 

 

Comments or questions?

Please leave them in the form below.