2 min read

Sirkulær økonomi i praksis: AquaShip velger fremtidens løsninger for levende fisk

Rederiet AquaShip utøver sirkulærøkonomi i praksis ved å konvertere offshoreskip til høyteknologiske brønnbåter og utstyre dem med bærekraftige løsninger for transport av levende fisk.

Cflow.com_Illustation-Aquaship-Brønnbåt_1200px

Illustration: AquaShip

Kristiansund-rederiet har inngått kontrakter med Cflow fra Ålesund for leveranse av fiskehåndteringsutstyr til to toppmoderne brønnbåter, «Grip Marine» og «Grip Explorer», som begge konverteres fra supplybåter, som tidligere har operert i offshorenæringen, til brønnbåter med lagringskapasitet på 3 300 kubikkmeter.


– For oss er det avgjørende å ha nyeste teknologi ombord. Vi har hatt et godt samarbeid med Cflow over tiår og med Grip Marine og Grip Explorer tar vi det et steg videre. I tillegg reduserer vi miljøfotavtrykket vårt betraktelig ved å konvertere eksisterende fartøy til brønnbåter fremfor å bygge helt nye, sier Nils Otterlei, COO i Aquaship.

Prosjektene er et resultat av tett samarbeid mellom Aquaship og Cflow over lang tid, der man har kombinert kompetanse og erfaring fra begge selskap for å finne løsninger som forbedrer transporten av levende fisk ved å gjøre håndteringen enklere og mer skånsom for fisken.

Cflow utvikler og leverer fiskehåndteringssystemer for fiskeri– og akvakulturindustrien.

– Tett samarbeid mellom rederi, oppdrettere og teknologileverandører hever standarden i norsk brønnbåtnæring. AquaShip stiller høye krav til Cflow som teknologileverandør og hjelper oss til å stadig strekke oss mot nye mål. Grip Marine og Grip Explorer er skreddersydde prosjekt der kompetanse innen teknologi, biologi og drift er kombinert for å skape fremtidens løsninger for levende fisk, med minimalt miljøfotavtrykk, sier Gunnar Hoff, CMO i Cflow.

Cflow leverer komplette systemer for vannbehandling og fiskehåndtering ombord. Et avansert kontrollsystem monitorerer fiskehåndteringsoperasjonene og bygger datagrunnlag for kontinuerlig forbedring av fiskevelferd og effektivitet. Utstyret skal produseres ved Cflows hovedkvarter i Langevåg utenfor Ålesund. Selskapet har ikke oppgitt verdien på kontrakten.

– Oppdrettslaks er verdens mest bærekraftige animalske proteinkilde, og Cflow skal være med å ta sin del av ansvaret for at vi sammen når bærekraftsmålene. Offshorenæringen har bygget skip med høy standard og etter strenge regelverk, og gjenbruksverdien er høy. Gjennom slike ombygginger får vi gjenbrukt kompetansen og verdiskapningen fra oljeeventyret til den soloppgangsnæringen som havbruk er, sier », sier Stig Bjørkedal, CEO i Cflow.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Gunnar Hoff, CMO
+47 979 84 006

Comments or questions?

Please leave them in the form below.