Cflow Synergy Log

Cflow Synergy Log er et skybasert system for innsamling og behandling av data for fiskeri- og akvakulturnæringen. Systemet effektiviserer informasjonsutveksling mellom brønnbåt og oppdretter, og er utviklet for å imøtekomme økt kompleksitet, krav til matvaretrygghet og fiskevelferd.  

Cflow Synergy log

Hovedkomponenter i Cflow Synergy Log.

Med mål om å forenkle hverdagen til operatøren!
Slik fungerer løsningen:

Cflow Synergy log innhenter data fra alle loggbare miljøovervåkere om bord og sammenstiller datastrømmen på en visuell og oversiktlig måte.

Grensesnittet kan enkelt tilpasses slik at en kun viser målepunktene en er interessert i å overvåke. Slik får operatøren en kontinuerlig oversikt over øyeblikkstilstanden, samt en trend som viser utviklingen over tid.

Systemet gir muligheten til kontinuerlig overvåking i sanntid, samt hente ut historiske data. All data overføres automatisk via internett til en skyløsning, hvor dataene lagres i inntil 5 år (definert av regelverk). Denne informasjonen er direkte tilgjengelig lokalt, men også for alle autoriserte brukere hvor som helst i verden fra en internettilknyttet PC.

Systemet inneholder et kartverktøy som GPS-plotter fartøyet, samt viser siste kjøreruter og om disse rutene ble gjennomført med åpne eller lukkede bunnventiler. Kartet viser også om fartøyet beveger seg nærme oppdrettsinstallasjoner, og om en befinner seg i et tiltaksområde.

Cflow Synergy log fremmer erfaringsbasert læring, samtidig som operatørens kontroll av systemet forbedres og dokumentasjon forenkles.

For mer informasjon, last ned vår white paper:

Klikk og få tilsendt gratis white-paper: Cflow Synergy Log 

 

Del denne siden med andre:

   

Spørsmål eller ønsker du mer informasjon?

Ta direkte kontakt:

Mats_13.03_400x533px-962354-edited.jpg

Mats Augdal Heide

Senior Sales Engineer

Phone: +47 959 91 443 or send e-mail to mats.heide(a)cflow.no.

Eller fyll ut skjema, og vi kontakter deg snarest: