Kvalitet

 

Fiskevelferd  Økonomi

Kvalitet_1100x620-1
Foto: Vasco Pinhol

Systemer for håndtering av levende fisk


Vi vet at redere og oppdrettere investerer store beløp i fartøy, anlegg og utstyr for å sikre effektivitet og driftssikkerhet i sine operasjoner:

  • Redere har planlagt fiskesesongen i lang tid og er avhengig av utstyr som fungerer optimalt når det gjelder
  • Oppdrettere har brukt enorme ressurser på å oppnå maksimal tilvekst og fiskevelferd.

Kundene våre krever system som kan håndtere store mengder fisk i høyt tempo gjennom lange avstander, med lavest mulig svinn. Da trengs det løsninger som både er oversiktlige, nøyaktige og med høy stabilitet.

Hvorfor er utstyrets kvalitet viktig?

Mange kunder velger Cflow fordi de er opptatt av å ha en moderne flåte, der systemene for fiskehåndtering er innovative. De ønsker en leverandør som hele tiden informerer om den nyeste teknologien og løsningen, som kan forbedre effektivitet, driftssikkerhet og oppetid på anlegget.

Utformingen skal være nøye gjennomtenkt for optimal funksjon, renhold, brukervennlighet og høy oppetid for å sikre god driftssikkerhet uten unødvendig driftsstans, dødelighet og smittespredning. Utstyrets kvalitet vil påvirke driftens effektivitet og kontinuitet. 

Cflow sine løsninger designes på en slik måte at fiskevelferd, renhold, drenering, inspeksjon og kontroll ivaretas på best måte. Alle løsninger må ha god nok kvalitet for tøffe miljøer på havet, være motstandsdyktig mot korrosjon i saltholdige miljø, være pålitelige og ha lang levetid.

Det er en direkte sammenheng mellom kvaliteten på utstyret og kvaliteten på fisken som sluttprodukt. Det vil si, kvaliteten på utstyret påvirker fiskens velferd direkte.

Cflow_Strand-rederi_makrell14_1100x620
Foto: Staale Wattø/Strand Rederi


Cflow_Production3_1100x620
Foto: Tony Hall

Hvordan jobber Cflow med kvalitet i løsningene?Cflow jobber for å være en leverandør som tar i bruk ny teknologi og metoder som øker effektiviteten og driftssikkerheten til kunden. Dette gjør vi ved å samarbeide med myndigheter og forskningsinstitusjoner når vi utvikler nye systemer.

På huset har vi spisskompetanse med tekniske ingeniører, automasjonsingeniører, industrimekanikere, kvalitetskontrollører, produksjonskoordinatorer og biologer, som alle jobber tett sammen for å finjustere alle løsninger for optimal bruk.

For Cflow er det en evigvarende oppgave å være i front på kvalitet, for at vi skal kunne hjelpe være kunder til å flytte og håndtere fisk mellom hav og land og om bord, for å ivareta fiskevelferd og kundens verdier på best mulig måte.

De fleste komponentene lages i Cflow sine lokaler i Holsneset av erfarne industrimekanikere. Våre fiskehåndteringssystemer lages hovedsakelig i syrefast, rustfritt stål (AISI 316L). Alt materiale behandles med høy forsiktighet under produksjon for å bevare kvaliteten.

Alle overflater blir nøye inspisert før levering, og alle sveiser poleres, børstes eller syrebehandles for å redusere faren for korrosjon. Alle deler i løsningen som er fiskeførende, kontrolleres for skader, unormaliteter og avvik på vinkler, både før levering og etter installasjon.

Deler som er utsatt for oppsamling av vann utstyres med mulighet for drenering for å forhindre bakterie- og algeoppblomstring.

 

EKSEMPLER PÅ LØSNINGER

 

Cflow har, gjennom mange år, utviklet svært stabile løsninger for å gi våre kunder høy oppetid.
 

Cflow Automation system & Synergy Log

Cflow bruker robuste PLS systemer og velkjente system for datasikkerhet og redundans. Kontrollsystemene kan også gjøres tilgjengelig for remote support via brannmur, og sikker tilkobling.

Cflow har også utviklet et enestående skybasert system for datalogging og monitorering som brukes om bord i brønnbåter. Systemet utvikles av våre erfarne automasjonsingeniører og skreddersys etter kravspesifikasjoner fra kunde, ønsket bruk og aktuelle standarder.

Cflow Synergy Log gir reder og oppdretter bedre overvåking og kontrollering av transportprosessen, der både fiskevelferd, smittespredning og renhold kan optimaliseres underveis og dokumenteres i ettertid.

Klikk og få tilsendt gratis white-paper: Cflow Synergy Log

 

PG Hydroflow


Cflow har i samarbeid med Hydrolicer Production og PG Flow Solutions utviklet en ny, vanndrevet fiskepumpe som øker fiskevelferd i forbindelse med håndtering.

Fisken føres gjennom pumpen i en rett linje uten noen bevegelige deler. Dette gir redusert oppholdstid i pumpen og reduserer dermed den totale håndteringstiden. 

PG Hydroflow er utviklet for fisk med en gjennomsnittsstørrelse på 6kg+ og er den mest skånsomme fiskepumpen på markedet.

Klikk og få gratis folder: Hydroflow Live-Fish Pump

 

HEX trommelfilter

Cflow leverer HEX trommelfilter til bruk på både brønnbåt, avlusningslekter og i slakteri.

Dette filteret øker opptaket av oppløst karbon fra prosessvannet og bidrar til god vannkvalitet under hele transportetappen, samt reduserer utslipp av fiskepatogener og humane patogener.

Ved riktig valg av filterløsning kan man både øke fiskevelferd og redusere smittespredning. 

Klikk og få tilsendt gratis guide: Hvordan velge riktig filter til Brønnbåt

 

Løsninger

 

Se hvilke løsninger vi typisk hjelper våre kunder med.

Leveranser

 

Siden starten i 2002 har Cflow levert løsninger for rundt 60 brønnbåtprosjekt og 600 fiskebåtprosjekt.

 

Se noen av våre prosjekter her

Ytterstad_DSC3170_ME

 

 

Lære mer om Cflow?

Last ned bedriftspresentasjon:

Klikk og få tilsendt Cflow Company Presentation

Snakk med en ekspert

 

Roger Sandnes

Sales Manager

 

Cflow_Roger-Sandnes_E0113_cropped-s-h
 

Svenn-Bjarte Elvebakken

Sales Manager LCS

 

Svenn-Bjarte_square

 

Kontakt Cflow

Ønsker du mer informasjon om våre løsninger? Kontakt oss på telefon, epost elller send inn kontaktskjema.

 

 

Icon Mail Rev 

sales(a)cflow.com

 

Icon Call rev

 +47 70 19 59 00