Kunder

 

_DSC7369

 

Skreddersydd Fiskehåndtering

Cflow skreddersyr fiskehåndteringsløsninger for fartøy og landanlegg innenfor fiskeri- og akvakulturindustrien. Siden vi startet i 2002 har Cflow levert løsninger for rundt 60 brønnbåtprosjekt og 600 fiskebåtprosjekt.

 

Kontakt         Se Våre Løsninger 

 

Hvorfor velger kunder Cflow?

 

Cflow_ikon Fiskevelferd

Skånsom
håndtering


Vår hovedoppgave er å bygge et trygt miljø for fisken, operatørene og for produksjon av mat. Våre biologer og ingeniører jobber tett for å utvikle gode løsninger som er både skånsom, hygienisk og brukervennlig.Fiskevelferd

Cflow_ikon Økonomi

Økt
Lønnsomhet


Driftssikkerhet og økonomi er de viktigste faktorene når du skal investere i utstyr som håndterer levende fisk. Vårt løfte er å tilføre våre kunder økt lønnsomhet i form av lavere svinn, bedre kvalitet og høyere pris på sitt råstoff.


Økonomi

Cflow_ikon Kvalitet

Skreddersydde løsninger


Behovet i næringen er i stadig endring og vi etterstreber å være i førersetet i utviklingen av ny teknologi, for å kunne gi effektive løsninger på utfordrende oppgaver. Våre prosjekter utvikles i tett samarbeid med kunder og samarbeidspartnere gjennom hele verdikjeden.

Kvalitet

 

leveranser

Cflow.com_Sunny-Lady_480x281px_opt

Sunny Lady

Sunny Lady er en av Norges største og mest miljøvennlige trålere. Cflow har levert komplett fiskehåndteringssystem med bl.a. avsilingskasse ved lasting av fisk, vacuum- og trykkompressorsystem for lossing, RSW anlegg, ozonsystem, pumpesystem for vannsirkulasjon, lys og vaskedyser til fisketanker, og tilpasset kontrollsystem med skjermstyring.

Les mer om prosjektet her:

Nyhetsartikkel om Cflows leveranse

Artikkel fra Teknisk Ukeblad

Båtomtale fra Maritimt.com

Cflow-web_Isafold_480x281px_photo-Zamakona_opt

Isafold

Cflow har levert fiskehåndteringssystem til Isafold, en kombinert pelagisk tråler og snurper, designet av Norwegian Salt Ship Design. Isafold eid av det danske rederiet med samme navn, beskrives som et av Danmarks grønneste pelagiske fartøyer. Skipet ble bygd ved det spanske verftet Zamakona. Cflow har bl.a. levert vakuumsystem, vaskeanlegg, ozonsystem og vannbehandlingssystem.

Les mer om prosjektet her:

Nyhetsartikkel fra FiskerForum.com

Skipsdetaljer fra Salt Ship Design

Cflow-web_Artemis_480x281px_Illustration-Karstensen_opt

Artemis

Cflow har levert vakuumsystem for tråleren Artemis. Båten ble bygget av Karstensens Skibsværft, og overlevert til skipseierne; Wiseman Fishing Co og Northbay Fishing Co i Skottland, november 2022.

Les mer om prosjektet her:

Båtomtale fra Skipsrevyen.no

Båtomtale fra Maritimt.com

Cflow-web_Gaso-Hovding_480x281px_photo-UAV-Pic_opt

Gåsø Høvding

Cflow har levert fiskehåndteringssystem til det som nå er verdens største brønnbåt; Gåsø Høvding. Båten er bl.a. utstyrt med undertrykkssortering og uttak av alle typer rensefisk, ferskvannsbehandling med gjenbruk, 12-linjers hydrolicer og et avansert og automatisert hygienesystem.

Les mer om prosjektet her:

Cflows pressemelding inkl. illustrasjonsvideo

Båtomtale fra Skipsrevyen.no

Artikkel og bildeserie fra Skipsrevyen.no

Cflow.com_Harald Martin_photo Nordlaks

Bjørg Pauline & Harald Martin

Cflow har levert håndteringssystem til verdens første hybride brønnbåt, Bjørg Pauline, og søsterskipet Harald Martin. Leveransen består bl.a. av skånsom lasting og lossing, kombinert sortering og avsiling, og en spesialutviklet hydraulisk hurtigkobling for trygg overføring fra havmerd til brønnbåt.

Les mer om båtene og prosjektene:

Cflows bloggpost om prosjektoverlevering av Bjørg Pauline

Båtomtale om Harald Martin fra Skipsrevyen

Båtomtale om Bjørg Pauline fra Skipsrevyen

Cflow.com_Vikingbank - Photo-FMV

Vikingbank

Cflow har levert fiskehåndteringssystem til Cetus rederiets nye kombinerte snurper/tråleren Vikingbank - Et topp moderne fartøy designet av Salt Ship Design og kontrahert på Fitjar Mekaniske Verksted.

Les mer om båten og prosjektet her:

Omtale fra Skipsrevyen.no

Spesifikasjoner fra Fitjar Mekaniske Verksted

Cflow-web_Ronja-Vest_480x281px_photo-Fotomaritim-Olav-Thokle_opt

Ronja Vest

Cflow har levert komplett løsning for kamera og led med lysstyring til Sølvtrans nye brønnbåt, Ronja Vest. Løsningene består av et bredt spekter av produkter som gir full oversikt og kontroll på tilstanden under og over vann.

Les mer om båten og prosjektet her:

Spesifikasjoner fra Myklebust Verft

Båtomtale fra Skipsrevyen

Båtomtale fra Maritimt.com

Cflow-web_Vikanoy_480x281px_photo-NSK-Ship-Design_opt

Vikanøy

Det kombinerte ringnot- og snurrevadfartøyet Vikanøy er utstyrt med et stort fabrikkdekk med det nyeste innen frakt, lagring og prosessering av fisk om bord. Cflow har levert vakuumpumpesystem, ozon-anlegg til RSW-systemet samt kamera til denne båten.

Les mer om båten og prosjektet her:

Båtomtale fra Skipsrevyen

Båtomtale fra Maritimt.com

Cflow-web_Hardhaus_480x281px_photo-Cemre-Shipyard_opt

Hardhaus

Cflow har levert fiskehåndteringssystem til den miljøvennlige ringnot/tråleren Hardhaus. Det er lagt spesielt vekt på energieffektivitet på dette fartøyet.

Les mer om båten og prosjektet her:

Båtomtale fra Skipsrevyen

Båtomtale fra Maritimt.com

Cflow.com_Aqua Homboroy_foto _opt. for web 480x281px

Aqua Homborøy

Cflow har levert komplette fiskehåndteringssystem til Aqua Homborøy, som sammen med sine fem søsterskip utgjør en topp moderne brønnbåtflåte tilrettelagt for fremtidens akvakulturoperasjoner.  

Les mer om båten og prosjektet:

Cflows leveranse til båtene

Prosjektdetaljer fra DESS Aquaculture Shipping

Båtomtale fra Skipsrevyen

Resolute - Cflow deliveries

Resolute

Nye Resolute, eid av det skotske rederiet Castlehill, er en toppmoderne pelagisk tråler, og representerer det nyeste innen fiskebåter. Cflow har levert håndteringsutstyr og kontrollsystem til båten. 

Fishingnews.co.uk (EN)

Havskjer-Cflow-deliver-complete-fish-handling-system

Havskjer

Cflow har levert komplett fiskehåndteringssystem for nye Havskjer, kombinert ringnotsnurper og pelagisk tråler. Båten eies av rederi Havskjer AS og er designet og bygd ved Karstensens Skibsværft. Båten er topp utstyrt og har spesielt tatt hensyn til arbeidsforhold, sikkerhet og komfort.

Prosjektdetaljer fra Karstensens Skibsværft

Aqua-Skye - Brønnbåt - Cflow deliveries

Brønnbåten Aqua Skye

Aqua Skye er den femte av seks 3500 m3 brønnbåter som Cflow leverer fiskehåndteringsløsning til for DESS Aquaculture. Les mer om prosjektene her: 

Cflows leveranse til båtene

Prosjektdetaljer fra DESS Aquaculture Shipping

Omtale på Norsk Skipsfarts Forum

Torland-og-Tor-Ön-Søsterskip - Cflow deliveries

Søsterskipene Torland og Tor-Ön

Trålerene Torland og Tor-Ön er bygd ved Karstens Skibsværft for de to svenske rederiene Torland Fiske og Tor-Ön Fiske AB. Cflow har levert komplett fiskehåndteringssystem inkludert RSW for begge båtene. Les mer om fartøyene her:

Båtomtale fra Skipsrevyen.no

Prosjektdetaljer og bilder fra Karstensens Skibsværft

Csaver-minibløggeri - Cflow deliveries

Csaver

Servicefartøy med Cflow minibløggeri

Csaver er det første fartøyet med det nye konseptet for servicefartøy, med mobilt prosessanlegg, som Cflow har utviklet sammen med kunde Charvest. Les mer om båten og konseptet her:

Nytt konsept: Servicefartøy med Cflow minibløggeri

Båtomtale fra Maritimt.com

Hydro Patriot and Hydro Pioneer delicer - Cflow deliveries

Hydro Pioneer og Hydro Patriot

Cflow har levert fiskehåndteringsutstyr til Smir Groups to avlusningsfartøy; Hydro Pioneer og Hydro Patriot. Sistnevnte er betegnet det største i verden for avlusing av fisk. Les mer om fartøyene her:

Hydro Pioneer: Artikkel fra Fiskeribladet.no/tekfisk

Hydro Patriot: Artikkel fra iLaks

Atlantic - Autoline - Cflow deliveries

Autoline- og snurrevadbåten «Atlantic»

Cflow har levert fiskehåndteringsutstyr til det nye miljøbesparende og fremtidsrettede fiskefartøyet til rederi Atlantic Longline, "Atlantic". Fartøyet er første autolinebåt med snurrevad, som gjør at de også skal kunne utnytte kvoten på snurrevadfiske på sei.  Les mer om båten her:

Produktdetaljer fra designer Skipsteknisk

Artikkel fra Sunnmørsposten

Odd Lundberg - Cflow Leveranser

Nye Odd Lundberg

Rederiets siste tilskudd er en 69,99 meter lang og 15,20 meter bred kombinert snurper/tråler. Cflow har levert fiskehåndteringssystem til båten. Les mer om båten her:

Artikkel og bildeserie fra Skipsrevyen.no

Artikkel fra Fiskeribladet.no

 

Knut Olav - Cflow leveranser

Knut Olav

Fiskefartøyet Knut Olav er utstyrt for not og snurrevad, og har seks fisketanker arrangert for oppbevaring og transport av levende fisk. Cflow har levert fiskehåndteringssystem til den flotte båten. Les mer om den her:

Båtomtale fra Skipsrevyen

Bildeserie fra Norges Sildesalgslag

Artikkel fra Fiskeribladet.no

Aqua Merdø - Slaktebåt - Cflow leveranser

Slaktebåten Aqua Merdø

Cflow har levert fiskehåndteringsutstyr og styringssystem til DESS Aquacultures slaktebåt "Aqua Merdø". Les mer om båten her:

Prosjektdetaljer og bilder

Båtomtale fra Maritimt Magasin

Bilder og detaljinfo på Skipsrevyen.no

Gunnar Langva - Cflow leveranser

Snurperen Gunnar Langva

Cflow har levert komplett fiskehåndteringsløsning for snurperen Gunnar Langva. Les mer om båten her:

Omtale på Fiskeribladet.no

Omtale på Skipsrevyen.no

Båtomtale fra Maritimt Magasin

 

Støttfjord - Batterihybridsystem - Cflow leveranser

Støttfjord - kystbåten med batterihybridsystem

Cflow har levert fiskehåndteringsutstyr for Støttfjord og søsterskipet Trondskjær, med bl.a. vakuumpumpeanlegg til pelagisk og levende fisk, styring til RSW-sirkulasjonssystem og integrert kontrollsystem. Les mer om prosjektet her:

Båtomtale på Skipsrevyen.no

Båtomtale på MaritimtMagasin.no

Taits tråler - Cflow leveranser

Tråleren Taits

Cflow har levert fiskehåndteringsutstyr til den skotskte redergiganten Klondyke Fishing Company. Se flere detaljer om båten her:

Båtomtale fra MaritimtMagasin.no

Båtomtale fra Skipsrevyen.no

Lady Anne Marie - Cflow leveranser

Brønnbåten Lady Anne Marie

Brønnbåten Lady Anne Marie er utstyrt med komplett håndteringsløsning for levendefisk fra Cflow. Les mer om båten her:

Båtomtale fra MaritimtMagasin.no

Båtomtale fra Skipsrevyen.no

Cermaq Steigen slakteri - Cflow leveranser

Cermaq Steigen Slakteri

Cflow har levert vakuumpumpeanlegg for levendefisk til Cermaqs foredlingsanlegg på Storskjæret i Steigen. Det har blitt omtalt som Norges mest effektive og moderne foredlingsanlegg av laks og er tilrettelagt for heldigitalisering. Les mer om prosjektet her:

Cermaqs pressemelding ved åpning av anlegget

Artikkel på Kyst.no
 

 

Løsninger

Snakk med oss

 
Gunnar_13-03_400x533px
 

Gunn-Marit Nerem

VP Sales

 

+47 942 78 189
gunn.nerem@cflow.com

 

Cflow_Gunn-Marit-Nerem_sh_349x400px