Ivareta fiskehelse, fiskevelferd og miljø under håndtering og transport

Fiskehelse_1100x620Foto: Vasco Pinhol

God fiskehelse i dagens oppdrettsnæring er viktig, da fiskens helse har stor betydning for evnen til å stå imot stress, bakterier, virus og parasitter som lakselus. God fiskevelferd er en forutsetning for god fiskehelse og lav dødelighet.

Les mer om:

  1. Fiskehelse i Norge
  2. Skånsom håndtering og betydning for fiskehelse
  3. Hvordan jobber Cflow med fiskehelse?
  4. Kontaktpersoner

 

Fiskehelse i Norge

Sykdom er en stor utfordring, både fiskevelferdsmessig og økonomisk. I Norge har det lenge vært en strategi å leve med ulike virussykdommer som svekker oppdrettslaksens motstandsdyktighet ovenfor stress og håndtering.

I tillegg utsettes fisk i større grad for håndtering, spesielt i forbindelse med avlusing. Dødelighet som følge av behandling og annen håndtering betrakter Veterinærinstituttet som et alvorlig velferdsproblem.

For å opprettholde god fiskehelse og fiskevelferd, redusere stress og påfølgende sykdomsutbrudd, er det viktig at all håndtering foregår på mest mulig skånsom måte.

Cflow har, etter mange år som en av landets ledende utstyrsleverandør, utviklet systemer og løsninger som tillater en god og skånsom håndtering av fisk. Vi jobber kontinuerlig for å fremme god fiskehelse, ivareta god fiskevelferd, samt ivareta miljøhensyn når vi utvikler våre produkter og systemer for håndtering og transport av levende fisk.

Cflow_VP20668_VascoPinhol_web-153378-edited

Foto: Vasco Pinhol

Til toppen

Skånsom håndtering og betydning for fiskevelferd

Dagens brønnbåter, med en kapasitet opp mot 4000 kubikk, frakter enorme verdier. Dermed er det knyttet både stor økonomisk risiko, men også velferdsmessig risiko, til nettopp transportering av fisk.

Laks trenges, pumpes, transporteres og losses opptil flere ganger i løpet av produksjonen før den når slaktelinjen. Forskning på effekt av trenging og pumping av laks har vist at minst mulig håndtering og stress er avgjørende for kvalitet og fiskevelferd. All håndtering utgjør derfor en risiko for fiskevelferd.

Fisken som håndteres, enten det er i merd, båt, fiskepumper, sirkulasjonssystemer eller annet, blir i kortere eller lengre perioder passasjerer i våre løsninger. Risiko for stress, skader og smitte som oppstår når fisk pumpes opp av havet, påvirkes av tetthet, hastighet, kollisjoner, pumpelengde, pumpestans, vannkvalitet, temperatur og renhold. Alt dette kan svekke både fiskevelferd og fiskehelse.

All transport av laks er i dag underlagt forskriften om transport av akvakulturdyr. Formålet med forskriften er å fremme god fiskehelse, ivareta god fiskevelferd under transport, samt ivareta miljøhensyn. Denne forskriften setter derfor visse krav til konstruksjon av transportenheten og utstyr brukt i forbindelse med transport. Utstyret om bord skal sikre god hygiene, fiskevelferd og vannkvalitet til akvakulturdyrene som transporteres, som er på bestemmelsesstedet og til akvatiske dyr som passeres, og transportenheten må godkjennes av Mattilsynet før bruk.

 

Klikk og få gratis folder: Hydroflow Live-Fish Pump

Til toppen

Hvordan jobber Cflow med fiskevelferd?

Cflow fokuserer på å finne de beste fiskehåndteringssystemene som fremmer og ivaretar god fiskevelferd og samtidig tar hensyn til miljøet. Når vi utvikler nye løsninger, samarbeider vi derfor med myndighetene for å sikre at utstyret vårt ikke bare tilfredsstiller, men er bedre enn de formelle kravene som myndighetene stiller. Vi streber hele tiden etter å utvikle innovative, gode løsninger til våre kunder som ivaretar fiskevelferd.

Vår egen biologi- og forskningsavdeling jobber kontinuerlig med å finne de beste løsningene. Våre erfarne ingeniører og biologer samarbeider tett med produksjonsavdelingen for å skape gode, kvalitetssikre system og løsninger som har lang levetid, er hygieniske og brukervennlig og som, ikke minst, fremmer god fiskehelse. 

 

Cflow_Biologist_Tony-Hall-red._web 1200x800Foto: Tony Hall

 

Les mer om våre systemer og løsninger for oppdrettsnæringen her.

 

Målsettinger med løsningene til Cflow:

  • Redusere stress og skader på fisk i forbindelse med håndtering
  • Minimere håndteringstiden
  • Øke effektivitet og lønnsomhet
  • Maksimal overvåking og kontroll i hvert ledd
  • Renholdssystemer som tillater inspeksjon etter nedvask for å redusere risiko for bakterievekst

Ved å opprette barrierer mot potensielle smittekilder ombord reduseres risikoen for smittespredning. Renholdssystemet til Cflow desinfiserer potensielt smittet vann som forlater båten, samt sørger for grundig vask og desinfeksjon av enhetene etter fullført operasjon.

Cflow tilbyr også et kontrollsystem (les mer: Cflow Synergy Log) for komplett overvåkning over alle målbare parametere i brønnrommene under transport av fisk. Systemet sørger for at kunden kan gi fisken det mest optimale miljøet under hele overfarten. Dette gir kundene våre en uunnværlig kontroll over fiskens velferd under transportetappen.

 

Klikk og få tilsendt gratis white-paper: Cflow Synergy Log

Til toppen

Del denne siden med andre:

   

Spørsmål eller ønsker du mer informasjon?

Ta direkte kontakt:

Mats_13.03_400x533px-962354-edited.jpg

Mats Augdal Heide

Sales Engineer

Telefon: +47 959 91 443 eller send epost til mats.heide(a)cflow.com.

Gunn-Marit_450x450px

Gunn-Marit Nerem

Sales Engineer

Telefon: +47 942 78 189 eller send epost til gunn.nerem(a)cflow.com.

Gunnar_13.03_400x533px-242840-edited

Gunnar Hoff

CMO / Sales Manager Wellboat

Telefon: +47 979 84 006 eller send e-post til gunnar.hoff(a)cflow.com

Eller fyll ut skjema, og vi kontakter deg snarest: