Bærekraft i Cflow

 

global-goals

Tenke globalt, handle lokalt

 

Det er lange tradisjoner knyttet til å utnytte marine ressurser til matproduksjon.

Både fiskeri og akvakultur har i dag en viktig rolle for å sikre verdens befolkning trygg mat, tillegg til at det danner livsgrunnlaget for flere millioner mennesker.

Ifølge rapporten «The state of World Aquaculture and fisheries» økte det globale sjømatinntaket med 122% mellom 1990 til 2018.

Det meste av denne veksten kommer fra akvakultur, ettersom tradisjonelt fiskeri har jevnet seg ut siden tidlig på 1990-tallet.

Med en befolkningsvekst som er forventet å nå 9,7 milliarder innen 2050, er det behov for mer bærekraftig og næringsrik mat samtidig som det i dag er knapphet på både dyrkbar mark og klimavennlig energi.

Fremtidens løsninger ligger i havet, men dette forutsetter at vi utvikler løsninger som tar vare på denne viktige ressursen.

Alt liv på jorda er avhengig av havet, havstrømmene er som verdens blodårer og har en nøkkelfunksjon i alle globale systemer. Eksempelvis varmetransport, buffer for CO2 utslipp og tilførsel av ferskvann.

Visste du også at over halvparten av oksygenet vi puster inn kommer fra havet?

 

Dedikert mot en bærekraftig fremtid

 

Som en viktig kunnskapsbase og nøkkelleverandør til både fiskeri-, og akvakulturnæringen er Cflow lidenskapelig opptatt av havet og miljøet rundt oss.

Vi ser ansvaret vi har for kommende generasjoner, og utfordrer eksisterende løsninger for at utviklingen skal fortsette.

I Cflow tenker vi nytt, og vi bruker ny kunnskap, utvikler ny teknologi og retter oss mot nye marked.

Sammen med resten av næringen skal vi sørge for at Norge sitter i hovedsetet når det kommer til miljøvennlig teknologi for bærekraftig matproduksjon.

Cflow sier som Gro Harlem Brundtland – Vi må tenke globalt, men handle lokalt.

Gjennom vårt arbeid bidrar vi til en bærekraftig utvikling av næringen. Vi analyserer og styrer utviklingsarbeidet vårt i riktig retning – bærekraftige løsninger for planeten, mennesker og verdiskapning.

Cflow støtter initiativet UN Global Compacts, og følger de ti prinsippene som blant annet skal sikre ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø.

Marin matproduksjon krever et rent hav. Derfor implementerer og følger Cflow også UN Global Compact Sustainable Ocean Principles, med fokus på å sikre friske havområder slik at vi kan fortsette å ha rike økosystemer og utnytte marine ressurser i fremtiden.

 

 

Last ned Cflows ESG rapport

 

Bærekraftige løsninger

 

Cflow har utviklet en rekke teknologier som fremmer bærekraftig utvikling, noen av disse er publisert på «The Explorer: GreenTech from Norway». En egen plattform for Norsk teknologi som fremmer bærekraftig utvikling.

 

Spesielt utvalgte bærekraftsmål

 

Cflow har valgt å fokusere på følgende bærekraftsmål, hvor vi ser potensiale i å gjøre størst forskjell.

 

 

UN Goal 8

UN Goal 13

UN Goal 16

 

UN Goal 12

UN Goal 14