Maiken Svinøy

Maiken har vært biolog i Cflow siden 2019, og har en tverrfaglig bachelor i biologi og innovasjon. Hun er oppvokst på Helgelandskysten, og alltid hatt et nært forhold til havet. I tillegg til å jobbei Cflow er hun nå halvveis inn i en mastergrad i Ocean Resources ved NTNU med spesialisering i akvakultur, hvor hun skal se nærmere på hvordan bruk av kamera og kunstig intelligens kan bedre velferden hos fisk. Hun er fasinert av hva som skjer i grensesnittet mellom teknologi og biologi, og hvordan det kan gjøre dagen bedre for både fisk og folk.

Mennesket i økosystemet

Hva gjør egentlig at matproduksjon, og havbruksnæringen spesielt, kan være bærekraftig? Kan vi forvalte naturen på en bærekraftig måte, samtidig som at menneskenes behov dekkes? Her graver vi litt dypere i prinsippet "økosystembasert forvaltning".